Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Program podujatí

Jarné prázdniny v knižnici

Podujatia pre deti

Humenčanka a absolventka Gymnázia arm. gen. L. Svobodu (GAGLS), Júlia Oreská, zaujala v roku 2017 v súťaži Poviedka, keď sa spomedzi viac ako 500 poviedok tá jej dostala medzi šesticu najlepších. Hoci vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, neživí ju film, ale práve literatúra. Pracuje v Národnom osvetovom centre ako odborná pracovníčka pre literatúru a na starosti má napr. súťaž Literárny Zvolen. Aktívne sa tiež podieľa na realizácii Medziriadkov, čo je celoročný literárny projekt tvorený literárnou súťažou, letnou školou literatúry a autorskými čítačkami realizovanými po celom Slovensku. Beseda v GAGLS 8.6.2023, kde Julka Oreská prečítala úryvok zo svojej najnovšej poviedky, sa uskutočnila práve vďaka spolupráci Vihorlatskej knižnice, Medziriadkov a samotného gymnázia.

Fotogaléria

Po desiatich rokoch bol opäť hosťom Vihorlatskej knižnice spisovateľ a prekladateľ Michal Hvorecký. V pondelok 5. 6. 2023 sa predpoludním stretol so štvrtákmi zo ZŠ Jána Švermu, ktorým predstavil svoju tvorbu a najmä najnovšiu knižku – Lebopreto. Výnimočne nielen deti kládli otázky autorovi, ale pomerne veľa sa aj on pýtal ich, keďže jeho novinka k tomu priam odkazuje. Na popoludňajšom stretnutí s čitateľmi dominovalo rozprávanie nielen o Hvoreckého knižnej tvorbe a preklade, ale aj o hudbe či nastavení spoločnosti. Debatovali sme o žánri špekulatívnej fantastiky a nahliadli pod pokrievku jeho zatiaľ najnáročnejšieho prekladu (W. G. Sebald – Prstence Saturna), ktorý sa k čitateľom dostane pravdepodobne v jeseni 2023. Aj na tomto stretnutí Michal Hvorecký čítal, a to z kníh Čierny lev a Lebopreto.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                         Fotogaléria

V rámci projektu Svoj príbeh rozpráva 5 prijal v piatok 2. 6. 2023 naše pozvanie na besedu rodený Humenčan, divadelný vedec, dramaturg a pedagóg prof. Július Gajdoš. V svojom rozprávaní sa dotkol detstva v Humennom, v ktorom bola láskavosť a priateľstvo blízkych ovplyvnená normalizačnou dobou, čo sa odrazilo aj v jeho beletristickej tvorbe. Besede dominovalo rozprávanie o jeho najnovšej knihe Požehnaný medzi ženami, ktorá je inšpirovaná životom Dominika Tatarku. Dominik Tatarka bol priateľom Júliusa Gajdoša, mnohé z príbehov v knihe vznikli na základe skutočných zážitkov. Vynikajúcu čítačku doplnil autor hrou na fujare, čo umocnilo zážitok z prečítaného.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                            Fotogaléria

V utorok 30. mája 2023 bol hosťom Vihorlatskej knižnice známy slovenský propagátor vedy, teoretický fyzik Samuel Kováčik. Výborná diskusia sa vôbec neniesla v tandeme moderátorka – hosť, ale veľmi aktívne sa do nej zapájali aj prítomní návštevníci. Tém na debatu bolo veľa: dominovala síce teoretická fyzika, zaujímavosti z astrofyziky a tvorba vedátorského podcastu a vedastoriek, no hovorilo sa aj o zdravom životnom štýle, inšpiratívnych vedeckých osobnostiach, argumentačných fauloch a literatúre – napr. sa celkom vážne debatovalo o tom, či existuje žáner historické sci-fi. Samuel Kováčik je autorom vedecko-populárnej knihy Obyčajné zázraky, z ktorej úryvok na besede aj prečítal. Ešte tento rok by mu mala vyjsť nová publikácia, zameraná na ďalšie zaujímavosti z fyzikálneho sveta, ktorou nepochybne poteší všetkých svojich priaznivcov.

Fotogaléria

 

V roku 1823 sa v Košiciach narodil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Andrássy – Guyla (Július) ako syn Karola Andrássyho a Etelky Szapáryovej. Bol mimoriadne nadaný a šikovný už ako dieťa, ako mladý muž aktívne vstúpil do politiky. Už vo veku 25 rokov sa stal hlavným županom Zemplína. Zúčastnil sa protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849, za čo bol odsúdený na smrť obesením. Poprava sa aj uskutočnila, ale v jeho neprítomnosti, preto mu prischlo pomenovanie „krásny obesenec“. Po amnestii sa o niekoľko rokov neskôr stal predsedom dualistickej vlády Rakúsko-Uhorska a zo svojej pozície sa zaslúžil o oddelenie verejnej správy a súdnictva či povinnú školskú dochádzku. To i mnoho iného zaznelo na stretnutí členov a sympatizantov združenia Csemadok 26. 5. 2023 vo Vihorlatskej knižnici. Posledné stretnutie pred prázdninami s opäť zaujímavou témou sa uskutoční v piatok 30. júna.

Fotogaléria

Tento rok organizovala Linka detskej istoty 14. ročník celoslovenského podujatia „Čítajme si...“, ku ktorému sa opäť pridala aj naša knižnica. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania, motivovať ich k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Na celom Slovensku sa čítalo počas týždňa od 22. do 26. mája a v našej knižnici sme si spoločne čítali v utorok 23. mája. V tento deň nás navštívilo takmer 60 žiakov z humenských základných škôl – ZŠ J. Švermu a Dargovských hrdinov. Čitateľský maratón odštartovala riaditeľka knižnice Mária Daňová rozprávkou o Myši, ktorá chcela byť mačkou. A aby to naši návštevníci nemali také jednoduché, spestrili sme si čítanie knihami vo vychodňarčine (Vichodňarske rozpravočky od Jožka Jenča), aj v anglickom jazyku. Tí, ktorým nebolo  naše nárečie ani anglický jazyk veľmi po chuti, si vybrali básničky od Daniela Heviera a zahrali sa na recitátorov. Počas týždňa nás navštívili aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy, ktorí nám čítali z knihy v rómskom jazyku.
Pod záštitou Vihorlatskej knižnice v Humennom sa do tohtoročného čítania zapojili ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Podskalka a ZŠ Kudlovská. Počas celého týždňa sa spolu s knižnicou do čítania zapojilo 1355 detí, a tak sme prekonali náš minuloročný rekord.

Fotogaléria

Komiks je v súčasnosti plne rešpektovaným literárnym žánrom, ktorý často spracúva aj náročné a citlivé témy. O histórii komiksu, jeho druhoch ale aj najznámejších komiksových hrdinoch bola 25.5.2023 pripravená prednáška pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Po prednáške nasledoval kvíz a tiež pokus o dotvorenie pripraveného komiksového stripu, kde sa prejavili humorné schopnosti prítomých žiakov.

Fotogaléria

 Na besede v utorok 23. 6. 2023 rozprával o svojej literárnej tvorbe Gustáv Murín. Dominovala prezentácia knihy Povstanie – 60 dní národa, v ktorej autor zložil hold organizátorom, realizátorom ale aj obyčajným vojakom, ktorí sa zapojili do tohto dôležitého historického medzníka v dejinách nášho štátu. Priblížil život šéfkuchára Ondreja Antovszkého a tiež tému, ktorej sa venuje dlhodobo – dlhovekosť. V nasledujúci deň 24. 6. 2023 sa stretol so študentmi a študentkami Strednej zdravotníckej školy, pre ktorých mal prednášku o úspešných slovenských rodákoch. Zazneli mená ako Dušan Makovický, Michal Bosák, Michal Baluďanský, Dežo Hoffman, Peter Šťastný a mnohé iné.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 

Vo štvrtok 18. 5. 2023 sme sa v neveľkom počte stretli s deťmi z Komunitného centra. Prečítali sme si príbeh o stratenej rukavičke, ktorá sa stala domovom pre viaceré zvieratká z lesa. Príbeh sme si potom spoločne zahrali ako divadielko a v závere ho deti aj ilustrovali na predtlačených obrázkoch.

Fotogaléria

Mesto Humenné sa opäť zapojilo do Noci literatúry realizovanej na Slovensku 15-ty krát. Vihorlatská knižnica a OZ HumnoArt pripravili piaty ročník tohto celoeurópskeho podujatia v koncepcii stanovenej hlavným organizátorom, ktorým je pre Slovensko České centrum Bratislava. Noc literatúry je sériou čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní známych osobností, vždy v polhodinových intervaloch. Návštevníci 15 minút počúvali čítanie a 15 minút mali čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom miesta navštívili, si každý zvolil sám.

V tomto roku sa v Humennom čítalo na 4 miestach: Vihorlatská knižnica, Mestský úrad, Kaviareň Harlekýn, Cukráreň Daisy. Čítajúcimi osobnosťami boli ľudia, ktorí participujú na projekte Humenné – kandidát na titul Mesto kultúry 2024: Štefan Baláž, Ondrej Babjarčík, Jana Bercelová a Dana Leblochová. Počas upršanej stredy 17. mája 2023 zazneli texty zo slovenskej, holandskej, španielskej a maďarskej súčasnej literatúry.

Ďakujeme čítajúcim, zapojeným partnerom a všetkým, ktorých neodradilo počasie a prišli si úryvky aktuálnych literárnych textov vypočuť.

Fotogaléria