Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Plán podujatí

Pozvánka na podujatie

Pozvánka pre deti

V stredu 21. septembra 2022 sa mohli Humenčania opäť prejsť za európskou literatúrou. 14. ročník celoeurópskeho podujatia Noc literatúry sa konal na troch miestach. Zapojili sa Vihorlatská knižnica, Kníhkupectvo Na korze a Kníhkupectvo Čas na ticho. Čítajúcimi boli tento rok výborné recitátorky s celoslovenskými úspechmi.

Anna Sotáková čítala vo Vihorlatskej knižnici úryvok z knihy izraelskej autorky Ajelet Gundar-Gošen: Prebúdzanie levov.

Ingrid Závodská prečítala v okne Kníhkupectva Na korze úryvok z knihy  švajčiarskeho autora Joachima B. Schmidta: Kalmann.

A Iveta Buraľová v zázemí Kníhkupectva Čas na ticho prečítala časť z diela belgickej autorky Lary Taveirne: Pluto, cesta na koniec sveta.

Ďakujeme skvelým interpretkám textov, ďakujeme i pozorným počúvajúcim a tiež Literárnej bašte v Banskej Bystrici za poskytnutie kníh Kalmann, ktoré sme ako poďakovanie odovzdali našim čítajúcim.

Fotogaléria

V piatok 9. septembra 2022 malo slávnostné mestské zastupiteľstvo v Humennom pri príležitosti 705. výročia prvej písomnej zmienky o meste pre našu knižnicu špeciálny význam. Primátor mesta, Miloš Meričko, sa rozhodol udeliť Vihorlatskej knižnici v Humennom Cenu primátora mesta za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania. Ocenenie si z rúk primátora prezvala riaditeľka knižnice, Mária Daňová.  Táto cena je pre nás skutočným ocenením – našej práce a našich snáh posunúť sa ďalej, byť miestom, ktoré je otvorené, prístupné a ktoré ponúka možnosti na kultúrne a vzdelávacie aktivity. Je tiež motiváciou pracovať na sebe naďalej a stať sa knižnicou budúcnosti.

Ďakujeme!

                                            Fotogaléria

V rámci projektu Keď sa začítame 4, prijal pozvanie do našej knižnice bývalý policajný plukovník a riaditeľ viacerých útvarov, v súčasnosti autor kriminálnych príbehov, Peter Šloser. S dokonalou znalosťou prostredia, o ktorom píše, predstavil návštevníkom svoje doterajšie 4 romány a načrtol v stručnosti príbeh piateho. Jeho debut Mafiánska poprava z roku 2019 patril medzi najpredávanejšie debuty, autor zaň získal ocenenie Panta Rhei Awards. Vo veľmi príjemnej atmosfére nám odhalil nielen zákulisie svojej tvorby, ale aj policajnej práce.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Vihorlatská knižnica v Humennom pripravila pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné a v rámci celoeurópskeho projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva podujatie s názvom Knižnica o 100 rokov. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl k rozmýšľaniu o tom, ako asi môže vyzerať knižnica v roku 2122. Všetci aktívni účastníci sa v stredu 7.9.2022 zoznámili aj s takými priestormi knižnice, kam sa bežne nedostanú. Boli napr. nielen na poschodí v odborných oddeleniach, ale pozreli si aj študovne, internetovú miestnosť, chodby či sklad. Na základe videného tvorivo pracovali na pripravených veľkoplošných pôdorysoch prízemia i poschodia. Našťastie, knihy podľa nich budú v knižnici aj o 100 rokov, pribudne však oddychová miestnosť, farebné schody, herné miestnosti, kaviareň, bazény a ihriská v blízkosti knižnice. Futurologický koncept knižnice zrealizovalo postupne v priebehu dňa 90 žiakov z 5 tried základných škôl v meste. Ďakujeme za inšpirácie!

Fotogaléria

Prečítané leto: O priateľoch

Prečítané leto bolo tento rok ukončené najkrajšou možnou témou, témou priateľstva. Deti sa v 9.týždni zišli v stredu 31.8.2022 už ako kamaráti, ktorí sa pravidelne takmer každý týždeň stretávali v knižnici. Podujatie sme otvorili čítaním z knihy Kamaráti zo steny. Deti si následne vypĺňali brožúrku Abeceda prečítaného leta a navzájom sa podelili o prázdninové zážitky. Spoločne si zatancovali a jeden pre druhého vyrobili náramok. Traja vyžrebovaní šťastlivci si odniesli domov knižky, ostatné deti záložky a balóny. Ako každá správna oslava, aj tá naša skončila skvelým pohostením, po ktorom sme konštatovali, že sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné prečítané leto. Všetkým deťom, ktoré k nám počas prázdnin chodili a aktívne sa zapájali do našich podujatí, ďakujeme.

Fotogaléria

Bodka za prázdninami

V piatok 26. augusta 2022 pripravilo mesto Humenné sa na južnom námestí podujatie určené najmä deťom s výstižným názvom Bodka za prázdninami, ktorého súčasťou bola aj Vihorlatská knižnica. V našom stánku boli k dispozícii knihy zdarma, ktorými sme potešili deti i dospelých, ako aj súťaž pre deti v spoznávaní rozprávok, odhaľovaní prešmyčiek a čítaní textu na rýchlosť a správnosť. Zároveň sme prezentovali ilustrácie, ktoré vytvorili členovia klubu Čítajko a ktoré boli inšpirované Príbehmi z Polonín. Všetky ilustrácie budú v septembri vystavené pred oddelením pre deti a mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok knižničný stánok navštívili a mestu Humenné za možnosť spropagovať naše aktivity a služby.

Fotogaléria

 

Augustové čítanie v Komunitnom centre

V stredu 17.8.2022 sme sa opäť stretli s rómskymi deťmi v Komunitnom centre. Vypočuli si príbeh z knihy Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, precvičili si pozornosť pri papierovom labyrinte a osviežili slovnú zásobu pri hádankách a pri hre Hádaj, na čo myslím.

Fotogaléria

Prečítané leto – O putovaní 

7. týždeň prečítaného leta bol v našej knižnici cestovateľský. Putovali sme po celom svete, z mesta do mesta, z kopca na kopec, z krajiny do krajiny. Síce len prstom po mape, ale i tak to stálo za to. Putovaniu predchádzala rozprávka Ako šli slony na návštevu, preto sa aj naši malí návštevníci zmenili na chvíľu na sloníčatká a slonuliatka, keď sa spolu hrali, súťažili, kŕmili aj umývali. Podujatie sme ukončili pokojným oddychom pri maľovankách a sladkej odmene.

Fotogaléria

Tábor Helen Doron

Vo štvrtok 11. augusta 2022 navštívili knižnicu detičky, ktoré prázdninujú v tábore jazykovej školy Helen Doron English Humenné. Témou tábora bola Snehulienka a sedem trpaslíkov, preto sme im aj my v knižnici prispôsobili program. Deti si vypočuli popletenú rozprávku o Snehulienke, spoločne ju opravili a prerozprávali tak, ako ju poznajú. Potom sa snažili dokresliť Snehulienke stratené jabĺčko, čo nebolo vôbec jednoduché, keďže mali zakryté oči a nakoniec si spoločne čítali a vymaľovali maľovanky. Ďakujeme za návštevu.

Fotogaléria

 

Prečítané leto – O baterkách

V 6. týždni prečítaného leta sme si v stredu 10.8.2022 posvietili na všetky poslušné a neposlušné deti, a to aj s pomocou príbehu z knižky „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“. Naši malí účastníci však poslušne počúvali a príbeh ich rozosmial. Spoločne sme hľadali slová na jednotlivé písmená abecedy a deti so zavretými očami poležiačky spoznávali zvuky, na čom nám výborne poslúžili „knižky na baterky“. Svoju vlastnú knižočku, ktorú si čitatelia môžu prečítať len za pomoci špeciálnej baterky, si vyrobili aj oni sami.

Fotogaléria