Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Program podujatí

Jarné prázdniny v knižnici

Podujatia pre deti

V piatok 24. marca 2023 zneli v knižnici básne. Avšak nielen v slovenskom, ale aj maďarskom jazyku. Témou marcového stretnutia spolku Csemadok bol maďarský básnik slovenského pôvodu – Petőfi Sandor – vlastným menom Alexander Petrovič, pochádzajúci z dvojjazyčnej rodiny. Bol básnikom, prekladateľom, hercom, dramatikom, redaktorom ale aj vojakom a revolucionárom. Zomrel veľmi mladý, mal len 26 rokov, no zanechal po sebe viac ako 800 básní, z ktorých väčšina je v Maďarsku známa dodnes. Bol jednou z osobností tzv. „Marcovej mládeže“ (marec 1848) a práve jeho báseň „Pieseň národa / Nemzeti dal“ sa stala básňou revolúcie. Pozvanie na podujatie prijali aj členovia regionálnej organizácie Csemadok Veľké Kapušany, Tibor Varga a Tamás Óváry.

Fotogaléria

 

V sobotu 18. marca 2023 sa naši malí návštevníci zúčastnili na Veľkonočnej tvorivej dielničke, ktorú pre nich pripravila Katarína Šidlovská. Detičky si vyrábali plyšových zajačikov z vlny, z ktorých vznikli krásne veľkonočné dekorácie. Tým starším to išlo od ruky, a tým mladším pomáhali mamičky aj oteckovia. Tvorivú dielňu finančne podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

V roku 2022 sme s podporou PSK pripravili v spolupráci so študentmi Gymnázia arm. gen. L. Svobodu projekt, ktorý sa zameral na vybrané humenské osobnosti. Úlohou študentov bolo vytipovať si konkrétne osobnosti, osloviť ich alebo si zistiť informácie o nich, spracovať to do vizuálne zaujímavej podoby, pripraviť a zahrať k tomu divadelnú scénku a tiež vytvoriť súvisiaci tematický kvíz, do ktorého sa účastníci zapojili prostredníctvom mobilných telefónov. V minulom roku výsledok svojho úsilia prezentovali postupne pre rovesníkov z rôznych stredných škôl v Humennom, v stredu 15. marca 2023 ho mala možnosť vidieť verejnosť. Najlepších riešiteľov kvízu potešili knižné odmeny. Medzi návštevníkmi podujatia boli aj ukrajinské rodiny, ktoré sa aj takýmto spôsobom snažia čo najlepšie spoznať mesto, v ktorom žijú.

Fotogaléria

Týždeň slovenských knižníc 2023 sa v našom kraji prelínal s jarnými prázdninami, pre prázdninujúce deti sme si preto každý deň od utorka do piatka pripravili zaujímavé aktivity pod spoločným názvom: Jarné prázdniny so slovenskými spisovateľmi a spisovateľkami.
Deti sa mohli symbolicky stretnúť so štyrmi známymi literárnymi menami (7.3. Pavol Dobšinský,
8.3. Gabriela Futová, 9.3. Krista Bendová, 10.3. Daniel Hevier), pričom stretnutia mali ustálenú formu. Prostredníctvom krátkej prezentácie sme návštevníkom predstavili život a dielo vybraného autora/autorky, prečítali sme si úryvok z knihy a spoločné objavovanie bolo ukončené tvorivou dielňou, ktorá mala každý deň iný charakter. Ďakujeme všetkým úžasným návštevníkom, ktorí s nami strávili svoje voľné dni.

Fotogaléria

 

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie otvorila naša knižnica priestory rodinám, ktoré sa do Humenného presťahovali z Ukrajiny po vypuknutí vojnového konfliktu. V piatok 10. marca 2023 sa uskutočnilo prvé stretnutie, ktoré sa pre zvýšenú chorobnosť detí konalo v komornom duchu. Pevne veríme, že spojením síl a empatie vytvoríme priestor, v ktorom sa všetci spoločne budeme cítiť bezpečne.

Fotogaléria

Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenského podujatia, ktoré organizujú Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc – Je nás počuť. Na celom Slovensku boli v stredu 8.3.2023 od 15:30 otvorené okná knižníc dokorán. Zneli v nich úryvky z textov venujúcich sa konšpiračným teóriám a hoaxom. Vo Vihorlatskej knižnici sa pri čítaní striedali riaditeľka Mária Daňová, knihovníčka z oddelenia pre deti a mládež Lucia Chauturová a bibliografka Zuzana Švecová. Počúvajúci, stojaci či okoloidúci si mohli vypočuť texty hovoriace o základných pojmoch konšpirácia, fáma, hoax, o tom, či je zem dutá, kto sú ilumináti, či ako účinkuje koloidné striebro. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Fotogaléria

Vo štvrtok 2. marca 2023 znela v knižnici francúzština. Na Valnom zhromaždení sa stretli členovia Asociácie priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, aby si pripomenuli 20 rokov od založenia spoločnosti. Okrem povinných častí, ako boli Správa o činnosti či Správa o hospodárení za rok 2022, schválili tiež členov výboru a členov revíznej komisie na najbližšie 4 roky ako aj plán činnosti na aktuálny rok. Vedomosti o Francúzsku a francúzštine si overili v kvíze určenom pre viacčlenné družstvá.

Fotogaléria

Keďže v marci  máme v knižnici viac detských návštevníkov ako inokedy, snažíme sa k tomu doladiť aj priestory. Našu vstupnú halu a schodište aktuálne krášli výstava detských prác z výtvarnej súťaže vyhlásenej v mesiaci február. Tohtoročná výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a ZŠ mala názov „Môj obľúbený knižný hrdina“. Zapojili sa do nej materské a základné školy z Humenného i širšieho okolia. Veľmi nás potešilo bohatstvo nápadov a tvorivej fantázie žiakov pretavenej do krásnych obrazov s najrozličnejšími známymi i menej známymi knižnými hrdinami. Do súťaže prišlo 211 individuálnych a 1 kolektívna práca. V kategórii MŠ sme vyberali víťazov zo 43 kresieb, v kategórii 1.stupeň ZŠ ich bolo až 126 a v kategórii 2. stupeň ZŠ 42. Z kapacitných dôvodov sme prvýkrát museli pristúpiť k tomu, že sme nevystavili všetky súťažiace práce. Výstavku, ktorá potrvá do konca mesiaca marec, preto tvoria len práce ocenených žiakov a žiačok.

                                       Fotogaléria

Upršanú sobotu 24. februára 2023 sme si v našej knižnici spestrili spolu s detičkami tvorivou dielničkou. Keďže sa blíži krásny sviatok – Medzinárodný deň žien – rozhodli sme sa, že každý si pre tie „svoje ženy“, či už mamky, sestry alebo babky, vyrobí kvietok. A nie len taký obyčajný kvietok, ale sladký lízankový kvietok. I keď to zo začiatku išlo ťažšie, nakoniec každý odchádzal spokojný so sladkou kytičkou.

Fotogaléria