Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Projekt Viem, rozumiem, realizovaný Vihorlatskou knižnicou v Humennom, je súčasťou projektu Momentálne hranice, s ktorým naše mesto získalo titul Mesto kultúry Humenné 2024. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom, študentom a seniorom návod, ako pracovať s informáciami, ako ich vyhodnocovať, ako cvičiť svoje vlastné kritické myslenie.
Vo februári sa uskutočnili štyri prednášky s workshopmi s lektormi zo Slovenskej debatnej asociácie, 26. marca 2024 lektorovala prednášky o kritickom myslení Júlia Oreská z Národného osvetového centra. So študentkami druhého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG a so žiakmi 5.A a 6.A zo ZŠ Hrnčiarska sa lektorka zamerala predovšetkým na schopnosť čítať text s porozumením, čítať ho kriticky a s otvorenými očami. Pracovnými materiálmi boli jednak novinové články a správy, jednak poézia dvoch významných slovenských básnikov, Sama Chalupku a P. O. Hviezdoslava. Spoločne skúmali vlastné interpretačné zručnosti, zamýšľali sa nad autorským zámerom a diskutovali o dôveryhodnosti lyrického subjektu. Ako chyták si Júlia Oreská pre všetky skupiny pripravila vlastný text tváriaci sa ako novinový článok. Text však mal bombastický nápis, vzbudzoval silné emócie, chýbal mu autor aj zdroje. Na praktickej ukážke si tak účastníci workshopov ukázali, na čo je dôležité sústrediť sa pri správach pochybných kvalít.

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria