Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Plán podujatí

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na besedu

 

V stredu 17. apríla 2024 prijala pozvanie do Vihorlatskej knižnice autorka kníh pre deti, Lenka Šingovská. Stretla sa so žiakmi zo ZŠ Koškovce, ktorým prezentovala svoju tvorbu. Je veľmi aktívna v ochrane životného prostredia, a to sa odráža aj v jej tvorbe. Píše o slovenských prírodných krásach, o železniciach, o vode, ale píše aj povesti o rôznych mestách a hradoch, v ktorých je vždy ukryté aspoň zrnko pravdy. Jej najnovšia kniha, Tajomstvo skalného sokola, získala v súťaži Najkrajšia kniha o Slovensku, organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, to najlepšie možné umiestnenie – 1. miesto. V stredu v knižnici predstavila zvedavým školákom aj ju.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

8.apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pre tejto príležitosti je v knižnici celý mesiac inštalovaná výstava rómskeho výtvarníka Jozefa Feča, ktorý sa pri tvorbe obrazov inšpiroval dielom rómskej spisovateľky Eleny Lackovej. V utorok 16. apríla 2024 sme s kultúrnym antropológom z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Alexandrom Mušinkom, zároveň pripravili besedu na tému Príbeh Rómov na Slovensku. Ako odborník, ktorý sa rómskej ale aj rusínskej menšine venuje desiatky rokov, dokáže vnímať celú problematiku na základe získaných znalostí a skúseností z iného pohľadu ako je bežný, väčšinový. Vedome pracuje s predsudkami, s nepravdami, so zamlčiavaním historických skutočností. Možno to najdôležitejšie, čo sme si z niekoľkohodinovej diskusie odniesli, je vedomie toho, že rómske komunity fungujú na základe vlastných funkčných pravidiel typických pre všetky sociálne nižšie vrstvy bez ohľadu na etnickú príslušnosť, a preto Rómovia nepotrebujú neadresnú pomoc, ale reálne možnosti, aby sa z nižšej triedy dostali na úroveň strednej triedy.

Náročný podvečer obohatili svojím vystúpením mladí ľudia z Komunitného centra mesta Humenné, ktorí si pod vedením Kláry Budiovej pripravili kultúrny program.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

V piatok 12. apríla 2024 navštívili našu knižnicu autorky knihy Aldo a Zeldo, Renáta Szabová a Mária Kurtyová. Renáta Szabová napísala pekný príbeh o priateľstve chlapčeka a jeho psíka, ktorí s pomocou mamičky zachránia včielku. Popri príbehovej časti sa deti dozvedia informácie o užitočnosti včiel, o ich živote a úlohe v spoločnosti. Pútavé ilustrácie vytvorila Mária Kurtyová, ktorá tak knižke vdýchla plnofarebný život. Na besede sa žiaci 1.A. 1.D a 2.A ZŠ Hrnčiarska dozvedeli, ako taká knižka vznikne, aká je spolupráca medzi spisovateľkou a ilustrátorkou, vyskúšali si prácu s grafickým tabletom, hľadali chyby v texte a spoločne sa pokúsili vytvoriť nový príbeh.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Projektová aktivita Vihorlatskej knižnice s názvom Viem, rozumiem v rámci mesta kultúry pokračovala ďalšími prednáškami. Lektorom bol analytik Pavol Lacko, ktorý pracuje pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, spravujúci aj web demagog.sk. Analytici tejto inštitúcie analyzujú diskusné politické relácie a overujú tvrdenia politikov, ktoré v nich zaznejú. Doposiaľ overili viac ako 15 000 výrokov, pričom 67% z nich bolo pravdivých. So študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho sa v pondelok 8. apríla 2024 Pavol Lacko zameral na rozvoj praktických zručností pri získavaní a overovaní informácií. Študenti pracovali aj individuálne na svojich mobilných telefónoch, naučili sa, ako lepšie vyhľadávať cez google, ako sa dostať k informáciám, ktoré na webe boli, ale už nie sú, priblížili si základné pojmy ako misinformácie, dezinformácie, hoaxy. Vysvetlenie základných pojmov bolo dôležité aj na prednáške pre seniorov, ktorá sa uskutočnila v nasledujúci deň. V tejto skupine sa oveľa intenzívnejšie diskutovalo aj o konkrétnych falošných a poplašných správach, či o tom, prečo je dôležitá kontrola kvality v štandardných médiách a prečo v neštandardných chýba. Študentov i seniorov prekvapilo zistenie, že falošné správy sa svetom šíria 6x rýchlejšie. Na sociálnych sieťach totiž neplatí tvrdenie, že lož má krátke nohy, tu naopak platí to, že kým si pravda zaviaže šnúrky, lož 6x obehne sociálnu sieť. Zdravé pochybnosti pri prijímaní informácií zo sociálnych sietí a z médií sú však základom kritického myslenia.

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Na sobotňajšom stretnutí našich čítajkov (6.4.2024) sme sa rozprávali o sfilmovaných knihách. Každý si vybral príbeh, ktorý nám prerozprával a následne porovnal spracovanie v knihe a vo filme. Deti si vybrali rôzne žánre vhodné ich veku, tí najmladší čítali Snehulienku, a tí starší si trúfli na Harryho Pottera či na Hobbita.  Niektorí zhodnotili lepšie knihu, iným sa viac páčila filmová verzia. Stretnutie sme si spestrili hrou Šibenica (Obesenec), v ktorej sme hádali sfilmované knihy. Nakoniec sme sa rozprávali o tom ako kedysi vznikali filmy a spolu sme vyrobili krátke filmy z pohyblivých obrázkov.

Fotogaléria

Marec už tradične patrí knihám. Počas mesiaca kníh navštívi našu knižnicu každý deň niekoľko školských kolektívov, pre ktoré je pripravená exkurzia knižnice a pre tých mladších aj tematický program. So staršími žiakmi sme si pripomenuli významné osobnosti ako Matej Hrebenda alebo Pavol Dobšinský, a s našimi najmladšími návštevníkmi sme si čítali príbeh o malom Sedmospáčovi, ktorému sa nechcelo spať. Celkovo k nám prijalo pozvanie 49 kolektívov nielen z humenských materských a základných škôl, ale aj z neďalekých obcí (Košarovce, Radvaň, Topoľovka, Brekov, Pakostov, Tovarné, Vyšná Sitnica). Spolu k nám zavítalo viac ako 1500 detí. Počas celého mesiaca ponúkala knižnica svoje služby pre deti (zápisné pre nových členov a obnovenie členského) za symbolických 10 centov. Počas spomínaného mesiaca sme na oddelení pre deti a mládež získali 428 nových čitateľov a 348 už zapísaných čitateľov si obnovilo svoju registráciu.

Fotogaléria

 

 

Posielate ešte pohľadnice? Dnešné deti sa s nimi už veľmi nestretávajú, preto sme si pre nich v rámci prázdninovej veľkonočnej aktivity pripravili vo štvrtok 28.3.2024 tvorivú dielňu, počas ktorej pohľadnice vytvárali. Boli tematicky zamerané na Veľkú Noc. Deti ich vymaľovali, vyzdobili a následne vypísali. Menším deťom pri tvorbe veľkonočných prianí a aj pri samotnom vypisovaní pohľadníc pomáhali tak mamky, ako aj knihovníčky.

Fotogaléria

Projekt Viem, rozumiem, realizovaný Vihorlatskou knižnicou v Humennom, je súčasťou projektu Momentálne hranice, s ktorým naše mesto získalo titul Mesto kultúry Humenné 2024. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom, študentom a seniorom návod, ako pracovať s informáciami, ako ich vyhodnocovať, ako cvičiť svoje vlastné kritické myslenie.
Vo februári sa uskutočnili štyri prednášky s workshopmi s lektormi zo Slovenskej debatnej asociácie, 26. marca 2024 lektorovala prednášky o kritickom myslení Júlia Oreská z Národného osvetového centra. So študentkami druhého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG a so žiakmi 5.A a 6.A zo ZŠ Hrnčiarska sa lektorka zamerala predovšetkým na schopnosť čítať text s porozumením, čítať ho kriticky a s otvorenými očami. Pracovnými materiálmi boli jednak novinové články a správy, jednak poézia dvoch významných slovenských básnikov, Sama Chalupku a P. O. Hviezdoslava. Spoločne skúmali vlastné interpretačné zručnosti, zamýšľali sa nad autorským zámerom a diskutovali o dôveryhodnosti lyrického subjektu. Ako chyták si Júlia Oreská pre všetky skupiny pripravila vlastný text tváriaci sa ako novinový článok. Text však mal bombastický nápis, vzbudzoval silné emócie, chýbal mu autor aj zdroje. Na praktickej ukážke si tak účastníci workshopov ukázali, na čo je dôležité sústrediť sa pri správach pochybných kvalít.

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

V noci z 22. na 23. marca 2024 sa na celom Slovensku konal 19. ročník Noci s Andersenom. Naša knižnica sa do tohto podujatia na podporu detského čítania zapája od samého začiatku. V aktuálnom ročníku sme privítali deti navštevujúce druhý až štvrtý ročník ZŠ, ktoré sú čitateľmi a čitateľkami knižnice, navštevujú nás pravidelne a zúčastňujú sa aktivít, ktoré pre nich pripravujeme.

V úvode všetkých privítala riaditeľka knižnice, Mária Daňová. Nasledovala prezentácia o slávnom dánskom rozprávkarovi, aby sa deti čosi nové aj naučili a po nej sa rozdelili do dvojíc (v jednom prípade vznikla trojica), aby sa pustili do prvej pripravenej úlohy. Každý tím si mal vymyslieť svoj názov a vytvoriť vlajku tímu. Jednotlivé tímy sa predstavili a dozvedeli sa, aký bude priebeh večera. Naši nocľažníci absolvovali niekoľko súťaží, v každej získavali body vo forme cukríkov. Zo žiadnej súťaže neodišiel žiaden tím naprázdno, body dostal každý. Prvý tím 7 bodov (cukríkov), posledný 1 bod a keďže súťaže boli rôznorodé, postavené na rôznych zručnostiach, bodové zisky boli pestré.

Fotogaléria

V pondelok 18. marca 2024 sa začal celoslovenský detský čitateľský maratón „Čítajme si…“ 2024, ktorý potrvá do piatku 18. marca. Ide o 15. ročník podujatia, za ktorým stojí Linka detskej istoty. Vihorlatská knižnica v Humennom sa do maratónu zapája každoročne. Otvorili sme ho s ôsmakmi zo ZŠ Pugačevova, ktorí sa doňho v aktuálnom ročníku u nás zapojili ako prví. Každý z nich prečítal kúsok textu z knihy slovenského spisovateľa, Jána Gálika. A zapojila sa aj pani učiteľka.

Podujatie beží počas celého týždňa na oddelení pre deti a mládež, v popoludňajších hodinách sa doňho môže zapojiť ktokoľvek. Stačí prísť, začítať sa do vybranej knihy a zapísať sa na registračný hárok.

Fotogaléria