Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

                                  

                             Objednávka na vypracovanie rešerše                                              

 

 Žiadateľ (meno a priezvisko, číslo čit.preukazu) :

 Trvalé bydlisko (adresa) :

 Škola (u študentov) :

 Kontakt (e-mail, telefón) :

 Názov rešerše (názov témy v slovenčine) :

 

 Kľúčové slová (pojmy, resp. o čom chcete v práci písať):

 

 Účel rešerše : seminárna p.   bakalárska p.     diplomová p.    rigorózna p.     iné

 (hodiace sa podčiarknite)

 

 Druhy dokumentov :   knihy        články        iné

 (hodiace sa podčiarknite)

 Rok vydania dokumentov (od - do):

 

 Jazyk dokumentov:

 

 Manipulačný poplatok :  4,00 €         (registrovaný čitateľ)

                                           6,00 €         (neregistrovaný čitateľ)

                                           0,20 € / 1 str  (tlačený výstup)

 

 Oznámiť vyzdvihnutie rešerše mailom?       ÁNO / NIE

 (nezabudnite uviesť svoju platnú mailovú adresu v kontaktoch)

 

  Dátum :                                                      Podpis :