Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

 

 

             

 

                                             Ako sa stať čitateľom knižnice?

 

Čitateľom sa môže stať občan SR, člen rodiny alebo cudzinec po zaregistrovaní sa a zaplatení poplatku. Ten vystaví pracovník knižnice po predložení platného preukazu totožnosti a podpísaní prehlásenia o dodržiavaní jednotlivých ustanovení knižničného poriadku. Osobné údaje čitateľa sú chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa využívať služby knižnice po dobu 12 mesiacov od vydania preukazu.