Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Stručne z histórie knižnice

1924 – bola zriadená mestská knižnica s 500 zväzkami kníh. Knihovníkom bol Karel Pírek.

1935 – knihovníkom sa stáva učiteľ Vojtech Lehotay a neskôr Štefan Sokáč.Knižnica bola umiestnená v mestskom dome.

1945 – 1946 - uskutočnila sa zbierka kníh medzi občanmi (knižnica bola za vojny úplne zničená). Nazbieralo sa 502 kníh.

1947 – knihovníkom bol Teodor Telepčák a po ňom Michal Ričalka.

1948 – 2. mája bola knižnica po presťahovaní slávnostne otvorená v dvoch prenajatých miestnostiach domu pani Szekerákovej na Štefánikovej ulici.

1951 – 3. septembra prevzala knižnicu po jej premenovaní na „okresnú ľudovú" prvá profesionálna knihovníčka Zinaida Putišová.

1951 – 1953 – vo funkcii sa vystriedalo 5 vedúcich knižnice.

1953 – 1. novembra prevzal knižnicu jej neskorší dlhoročný riaditeľ Andrej Šimon. 

24. novembra – prvý zápis v nanovo spracovanom prírastkovom zozname.

1956 – knižnica bola presťahovaná na námestie do 4 miestností budovy po Štátnej banke.

1957 – 1. apríla – obnovenie činnosti po presťahovaní.

1958 – knižnica získala Titul Vzorná knižnica v súťaži knižníc ČSR.

1960 – knižnica po prvýkrát dostala vlastný rozpočet.

1962 – bolo zriadené samostatné oddelenie náučnej literatúry.

1963 – boli zriadené samostatné oddelenia : metodické a regionálnej bibliografie.

1964 – bolo zriadené samostatné hospodárske oddelenie.

1965 – bolo zriadené samostatné oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov (nazývané tiež „katalogizácia").

1969 – knižnica bola presťahovaná do kaštieľa do zdravotne mimoriadne nevyhovujúcich priestorov.

1972 – bol vypracovaný prvý návrh na výstavbu novej budovy knižnice.

1974 – za riaditeľa knižnice bol menovaný František Seko.

1979 – po prvýkrát bola vyhlásená súťaž Literárne talenty.

1980 – 15. decembra knižnica obnovila činnosť po presťahovaní do účelovej novostavby na Sídl. III v časti Centrum.

1982 – za riaditeľa knižnice bol menovaný Ivan Mihalič.

1984 – bolo slávnostne otvorené hudobné oddelenie.

1985 – za riaditeľa bol menovaný Štefan Polovka.

1990 – na základe výsledkov konkurzu bol za riaditeľa menovaný Michal Reby.

1991 – zriaďovateľom knižnice sa stáva Ministerstvo kultúry SR.

1993 – do praxe knižnice sa začali zavádzať počítače a KIS LIBRIS.

1996 – knižnica stratila právnu subjektivitu a stala sa súčasťou (tzv.„špecializovaným odborným útvarom") Vihorlatského kultúrneho centra (tzv. „intendantúry").

1999 – knižnica opäť získala právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Prešove.

2000 – prvé pripojenie na internet.

2002 – zriaďovateľom knižnice sa stal Úrad Prešovského samosprávneho kraja a za riaditeľa bol menovaný Mgr. Tomáš Leňo.

2006 – bol zavedený nový KIS VIRTUA.

2008 – vedením knižnice bola poverená Helena Šramová.

2009 – začala sa rozsiahla rekonštrukcia budovy knižnice a za riaditeľku bola menovaná Ing. Mária Daňová.

 

Niekoľko NAJ z doterajšej histórie knižnice :

- NAJstaršia kniha, ktorú knižnica vlastní bola vydaná v roku 1888.

- NAJviac pracovníkov mala knižnica v rokoch 1986 – 1988 a to 27.

- NAJdlhšie bol riaditeľom knižnice Andrej Šimon a to 20 rokov a 2 mesiace.

- NAJdlhšie v knižnici pracovala pani Valéria Petrunčíková a to 42 rokov 8 mesiacov a 22dní (k 31.5.2014).