Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK VIHORLATSKEJ KNIŽNICE V HUMENNOM

Podľa § 13, ods. 2, písm. d) Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Vihorlatskej knižnice v Humennom vydanej Úradom Prešovského samosprávneho kraja dňa 1. apríla 2002 pod číslom KUL - 2002/00015 v y d á v a m tento

 pdf KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK VIHORLATSKEJ KNIŽNICE V HUMENNOM