Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Na oddelení pre deti a mládež (krásna a odborná literatúra pre deti do 15 rokov) majú čitatelia k dispozícii niekoľko desiatok tisíc kníh, aktuálne čísla detských časopisov, výstavku knižných noviniek. Poskytuje základné výpožičné služby, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby pri vyhľadávaní literatúry, informačnú výchovu pre žiakov základných škôl, exkurzie pre predškolákov, kultúrno-výchovné podujatia pre deti.

Kategória: