Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

8.apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pre tejto príležitosti je v knižnici celý mesiac inštalovaná výstava rómskeho výtvarníka Jozefa Feča, ktorý sa pri tvorbe obrazov inšpiroval dielom rómskej spisovateľky Eleny Lackovej. V utorok 16. apríla 2024 sme s kultúrnym antropológom z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Alexandrom Mušinkom, zároveň pripravili besedu na tému Príbeh Rómov na Slovensku. Ako odborník, ktorý sa rómskej ale aj rusínskej menšine venuje desiatky rokov, dokáže vnímať celú problematiku na základe získaných znalostí a skúseností z iného pohľadu ako je bežný, väčšinový. Vedome pracuje s predsudkami, s nepravdami, so zamlčiavaním historických skutočností. Možno to najdôležitejšie, čo sme si z niekoľkohodinovej diskusie odniesli, je vedomie toho, že rómske komunity fungujú na základe vlastných funkčných pravidiel typických pre všetky sociálne nižšie vrstvy bez ohľadu na etnickú príslušnosť, a preto Rómovia nepotrebujú neadresnú pomoc, ale reálne možnosti, aby sa z nižšej triedy dostali na úroveň strednej triedy.

Náročný podvečer obohatili svojím vystúpením mladí ľudia z Komunitného centra mesta Humenné, ktorí si pod vedením Kláry Budiovej pripravili kultúrny program.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria