Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prehľad podujatí

Pozvánka na besedu

Pozvánka pre deti

Komiks je v súčasnosti plne rešpektovaným literárnym žánrom, ktorý často spracúva aj náročné a citlivé témy. O histórii komiksu, jeho druhoch ale aj najznámejších komiksových hrdinoch bola 25.5.2023 pripravená prednáška pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Po prednáške nasledoval kvíz a tiež pokus o dotvorenie pripraveného komiksového stripu, kde sa prejavili humorné schopnosti prítomých žiakov.

Fotogaléria

 Na besede v utorok 23. 6. 2023 rozprával o svojej literárnej tvorbe Gustáv Murín. Dominovala prezentácia knihy Povstanie – 60 dní národa, v ktorej autor zložil hold organizátorom, realizátorom ale aj obyčajným vojakom, ktorí sa zapojili do tohto dôležitého historického medzníka v dejinách nášho štátu. Priblížil život šéfkuchára Ondreja Antovszkého a tiež tému, ktorej sa venuje dlhodobo – dlhovekosť. V nasledujúci deň 24. 6. 2023 sa stretol so študentmi a študentkami Strednej zdravotníckej školy, pre ktorých mal prednášku o úspešných slovenských rodákoch. Zazneli mená ako Dušan Makovický, Michal Bosák, Michal Baluďanský, Dežo Hoffman, Peter Šťastný a mnohé iné.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 

Vo štvrtok 18. 5. 2023 sme sa v neveľkom počte stretli s deťmi z Komunitného centra. Prečítali sme si príbeh o stratenej rukavičke, ktorá sa stala domovom pre viaceré zvieratká z lesa. Príbeh sme si potom spoločne zahrali ako divadielko a v závere ho deti aj ilustrovali na predtlačených obrázkoch.

Fotogaléria

Mesto Humenné sa opäť zapojilo do Noci literatúry realizovanej na Slovensku 15-ty krát. Vihorlatská knižnica a OZ HumnoArt pripravili piaty ročník tohto celoeurópskeho podujatia v koncepcii stanovenej hlavným organizátorom, ktorým je pre Slovensko České centrum Bratislava. Noc literatúry je sériou čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní známych osobností, vždy v polhodinových intervaloch. Návštevníci 15 minút počúvali čítanie a 15 minút mali čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom miesta navštívili, si každý zvolil sám.

V tomto roku sa v Humennom čítalo na 4 miestach: Vihorlatská knižnica, Mestský úrad, Kaviareň Harlekýn, Cukráreň Daisy. Čítajúcimi osobnosťami boli ľudia, ktorí participujú na projekte Humenné – kandidát na titul Mesto kultúry 2024: Štefan Baláž, Ondrej Babjarčík, Jana Bercelová a Dana Leblochová. Počas upršanej stredy 17. mája 2023 zazneli texty zo slovenskej, holandskej, španielskej a maďarskej súčasnej literatúry.

Ďakujeme čítajúcim, zapojeným partnerom a všetkým, ktorých neodradilo počasie a prišli si úryvky aktuálnych literárnych textov vypočuť.

Fotogaléria

Vincent Lapšanský, ktorý píše pod menom S. V. Lapšanský, je rodákom z Michaloviec, no v Humennom prežil takmer 20 rokov. Inšpiráciou k literárnej tvorbe sú pre neho historické skutočnosti, ktoré dokáže pretaviť do pútavého príbehu. Takými sú jeho diela „Posledný po meči“, „Démon hnevu“, „Zemplínske tajomstvá“ ale aj jeho najnovší román „Tieň náhrobného kameňa", o ktorom sme sa rozprávali na besede 11.mája 2023. V druhej polovici 20. st. boli pri zemných prácach v Michalovciach objavené základy rotundy a pohrebiska a tiež kamenný blok s nápisom, ktorého zmysel nie je celkom jasný, je však spojený s bulharským cárovičom Presianom. Tento impulz poslúžil S. V. Lapšanskému k tvorbe čitateľsky príťažlivého románu, v ktorom hlavnú úlohu zohráva cárovič Presian.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                                    Fotogaléria

 

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie sme si v stredu 10.5.2023 na oddelení pre deti a mládež priblížili ukrajinskú ľudovú rozprávku Rukavička. Prečítali sme si príbeh po slovensky aj po ukrajinsky, hravou formou sme zdramatizovali a zahrali si celý dej a vymaľovali sme jednotlivé časti rozprávky. Spoločne sme sa dohodli, že v júni si prečítame a zahráme rozprávku O troch prasiatkach.

Fotogaléria

Hosťom besedy v rámci projektu Svoj príbeh rozpráva 5 bol 9. mája 2023 emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Košice, expert na umelú pľúcnu ventiláciu, doc. Pavol Török, rodák z Humenného. Návštevníkom podujatia, medzi ktorými boli jeho bývalí spolužiaci, susedia a priatelia, priblížil svoju cestu za medicínou. Zaspomínal si na detstvo v našom meste, pričom podotkol, že zo všetkého najviac mu zo starého Humenného chýbajú „galandre“. Pavol Török stál pri rozkvete intenzívnej medicíny vo vtedajšom Československu, podieľa sa na viacerých zaujímavých projektoch, má uznaných niekoľko patentov, je autorom metódy programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV. Patrí k Humenčanom, na ktorých môžeme byť hrdí. Jeho prínos pre spoločnosť ocenilo v minulom roku aj mesto Humenné, a to udelením Ceny primátora mesta z rúk primátora Miloša Merička.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Májový Čítajko sa niesol v znamení poézie. Na stretnutí v sobotu 6. mája 2023 sa členovia a členky detského čitateľského klubu podelili o svoje zážitky z čítania básnických zbierok určených pre ich vek. Zhodli sa na tom, že sa im viac páčia básne, ktoré sa rýmujú ako básne písané voľným veršom. Medzi vybranými poetmi dominovali Daniel Hevier a Milan Rúfus, našli sa však aj čitatelia a čitateľky Ľudmily Podjavorinskej, Ľubomíra Feldeka či Dagmar Wágnerovej.

Júnovou témou bude obľúbená spisovateľka našich klubistov – Gabriela Futová.

Fotogaléria

Podvihorlatská paleta je občianske združenie pôsobiace v Humennom, ktoré bolo zaregistrované 28.12.2012 a jeho cieľom je podporovať tvorivosť, výtvarné aktivity a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia. O svojej činnosti, o viac ako desiatich rokoch maľovania, o spolupráci s organizáciami ako Spoločnosť klinickej onkológie, Únia žien Slovenska, KVH Beskydy, Nadácia Krajczáros či s výtvarnými umelcami z Poľska, Maďarska i Ukrajiny sme sa rozprávali 3. mája 2023 v popoludňajších hodinách. Súčasťou stretnutia bolo otvorenie výstavy zakladajúcej členky Podvihorlatskej palety, Viery Rosovej, ktorá vyštudovala odbor keramika u akademického sochára Teodora Lugsa a profesijne pôsobila ako kreslička, grafička a dlhé roky ako písmomaliarka v NP Chemlon Humenné. Výstava je v priestoroch knižnice prístupná do konca mesiaca máj.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 Tvorivá dielnička s výtvarnou pedagogičkou Mgr. Jitkou Fiľovou

Sobotňajšie dopoludnie 29.4.2023 sme si v našej knižnici spestrili tvorivou dielničkou, ktorú  viedla skúsená výtvarná pedagogička Mgr. Jitka Fiľová. Naučila deti využívať na tvorenie hlavne odpadový materiál, takže inšpirácie bolo možné nájsť doslova na každom kroku. Na každom vytvorenom dielku bolo vidieť neskutočnú kreativitu a originálnosť.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria