Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Plán podujatí

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na besedu

V posledný februárový piatok (23.2.2024) sa v knižnici, v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom, uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien, Vansovej Lomnička. Súťažiace i diváčky privítala predsedníčka OO ÚŽS v Humennom, Mária Lukáčová, hudobným obohatením bola skladba na flautu v podaní žiačky SZUŠ Via arto Nataši Kerteszovej. Porota tvorená Pavlínou Kurucovou (predsedníčka), Ľudmilou Kapráľovou a Evou Jacevičovou (členky) si pozorne vypočula 11 prednesov a na krajské kolo v Poprade odporúčala päť recitátoriek v nasledujúcich kategóriách:
próza od 18 do 25 rokov: Anna Mária Blahová
poézia od 18 do 25 rokov: Zuzana Konkoľová

próza od 25 – 40 rokov: Mária Džatková
poézia od 25 – 40 rokov: Alexandra Harvanová
próza nad 40 rokov: Zuzana Švecová

                                                                                                  Fotogaléria

 

Prvou výstavou v roku 2024 je v našej knižnici Výber z tvorby Marty Javorskej. Rodáčka od Medzilaboriec, známa svojimi kraslicami, sa venuje aj maľbe obrazov, ten prvý namaľovala už pred 54. rokmi. Marta Javorská je členkou združenia Ženy a tradície, svoje kolegyne pozvala 22. februára 2024 do knižnice na neformálnu vernisáž, kde im predstavila svoju tvorbu. Zaujali ich tak obrazy dýchajúce kvetmi, ako aj kraslice rôznych veľkostí s bohatou farebnosťou. Je vždy obdivuhodné, keď človek dokáže svojim talentom obohatiť tento svet.

Fotogaléria

Počas februára 2024 sme v našej knižnici prežili fašiangové obdobie s našimi najmenšími návštevníkmi z materských škôl. Pozvanie prijalo takmer 200 detí s učiteľkami nielen z Humenného (MŠ Partizánska, MŠ Osloboditeľov, MŠ Proalergo, MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Třebíčska, MŠ Cirkevná spojená škola), ale aj z neďalekej obce Jasenov. Čítali sme si veselú rozprávku Karneval v ZOO, vďaka ktorej detičky spoznali rôzne zvieratká žijúce v zoologickej záhrade, o ktorých doposiaľ ani nepočuli. A po rozprávke sme si spolu vyrábali karnevalové masky, ktoré si malí predškoláci odniesli na pamiatku domov. Z našej knižnice tak odchádzali roztomilé jednorožce, opičky, spidermani, klauni či batmani.

                                                   Fotogaléria

 

21.február patrí materinskému jazyku. Preto sme sa o ňom v tento deň rozprávali aj v Komunitnom centre. Po spoločnom prečítaní rozprávky v slovenčine a v rómčine deti lúštili tajničku a následne doplňovali slová do obrázkov. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože sme zistili, že rómsky jazyk je veľmi bohatý. Aj v troch knihách, ktoré sme mali so sebou, sa to ukazovalo, keď sme napríklad stoličku našli pod menami stolkos, skamin i sejko. Aj samotné deti prekvapilo, koľko synoným existuje na jednotlivé predmety.

Fotogaléria

Kvíz pre žiakov ZŠ

Aj v aktuálnom ročníku Národného týždňa manželstva sme pri žiakov základných škôl pripravili kvízy o manželských pároch, rodinách, súrodencoch a priateľoch v literatúre, ktorého náročnosť bola odstupňovaná podľa školských ročníkov. V tomto roku si kvíz vyskúšali 5.A a 5.D zo ZŠ Dargovských hrdinov a 2.C zo ZŠ Hrnčiarska. Niektoré kvízové otázky zvládli deti s ľahkosťou, pri niektorých sa potrápili, no vďaka tejto aktivite zistili, čo zaujímavé by si ešte mohli prečítať. Víťazi z jednotlivých tried umiestnení na prvých troch miestach boli odmenení knižnými cenami, sladkosť a knižná záložka sa však ušla každému zo súťažiacich žiakov.

Fotogaléria

Projekt Viem, rozumiem, realizovaný Vihorlatskou knižnicou, je súčasťou projektu Momentálne hranice, s ktorým mesto Humenné získalo titul Mesto kultúry Humenné 2024. Počas troch mesiacov budú môcť študenti stredných škôl a seniori absolvovať prednášky a workshopy, počas ktorých sa zoznámia s hlavnými atribútmi kritického myslenia. V piatok 16. februára 2024 zrealizovali prvé štyri prednášky lektori zo Slovenskej debatnej asociácie: Richard Vaško a Emma Lujza Barilová. Navštívili tri stredné školy: SOŠ Polytechnickú, Strednú zdravotnícku školu a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda (ako zložku Cirkevnej spojenej školy), ako aj Denné centrum na Štefánikovej ulici. Účastníkov workshopov oboznámili s Úvodom do kritického myslenia a do mediálnej gramotnosti. Prednášky boli vo veľkej miere postavené na vizuálnych príkladoch, na spoločnom odhaľovaní faktov, ktoré sú nám všetkým dobre známe a pritom nie sú pravdivé, ako aj na individuálnej práci a diskusii. Študenti, študentky a seniorky sa zoznámili s najčastejšími chybami v myslení, s tým, ako je manipulované s faktami a každá skupina do inej miery aj s fungovaním algoritmov na sociálnych sieťach. Kritické myslenie nie je o bezhraničnej kritike, je to myslenie o myslení, ktoré je potrebné, tak ako všetky návyky a zručnosti, pravidelne cvičiť.

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 

Národný týždeň manželstva sme v našej knižnici uzavreli tvorivou sobotou pre deti. Aby sme sa držali témy (Vitamíny pre vzťah), v soboru 17.2.2024 vytvárali deti zázračné vitamínové ovocie, ktoré v sebe obsahovalo ďalšie druhy ich obľúbeného ovocia. Popri tvorbe sa započúvali do príbehu z knižky Usmiate rozprávky z bieleho plášťa.

Fotogaléria

V rámci Národného týždňa manželstva (NTM), ktorý si v tomto roku pripomíname od 12. do 18. februára, bol hosťom Vihorlatskej knižnice duchovný otec Jozef Kozák, ktorý roky pôsobil priamo v Humennom i v neďalekej obci Ľubiša. Téma besedy vo štvrtok 15.2.2024 znela: „Vitamíny pre vzťah“, keďže v tejto téme sa nesie aktuálny NTM. Duchovný otec definoval vitamíny potrebné pre kvalitný manželský vzťah, porozprával o význame prípravy na manželstvo i o tom, ako by mali partneri spoločne posilňovať a udržiavať to, k čomu sa zaviazali pri manželskom sľube. Je dôležité, aby boli manželia vo vzájomnom vzťahu stále aktívni, aby si venovali svoj čas, aby si boli podporou. Dobrým manželom, dobrou manželkou je človek, pri ktorom ten druhý rastie...
Jozef Kozák je zároveň autorom štyroch kníh úvah a zamyslení na rôzne témy. Niektoré z nich boli počas besedy prečítané nahlas, aby jeho hĺbavé slová zarezonovali v návštevníkoch aj takýmto spôsobom. Spoločné stretnutie v knižnici tak potešilo nielen jeho farníkov.

Fotogaléria

V sobotu 10. februára sme sa  konečne po dlhej pauze stretli s našimi členmi čitateľského klubu Čítajko. V úvode sme privítali nových členov klubu a porozprávali sme sa o tom, čo všetko deti čítali za ten čas, čo sme sa nevideli. Potom sme v rámci pripravených aktivít detailne preskúmali oddelenie pre deti a mládež. Naši čítajkovia mali čo robiť, keďže sme počas rekonštrukcie celé oddelenie preorganizovali, a tak ani pre nich, našich pravidelných návštevníkov, nebolo hľadanie jednoduché. Zahrali sme si hru „Pravda alebo lož“, počas ktorej si deti vybrali knihu, ktorú dobre poznajú a ostatným prerozprávali obsah knihy, buď skutočný alebo vymyslený. Spolu sme potom hádali, či sme rozprávaniu uverili alebo nie. Nakoniec sme sa dohodli, že na ďalšom stretnutí si predstavíme knihy, ktoré si deti vybrali, tentokrát zo sci-fi a fantazijnej literatúry.

Fotogaléria

Prvým podujatím v zrekonštruovaných priestoroch Vihorlatskej knižnice bola 31. januára 2024 prednáška Lesoochranárskeho zoskupenia VLK: Morské oko – perla Vihorlatských vrchov. LZ VLK darovalo pri tejto príležitosti knižnici knihu pred deti Vincent, ktorá sa odohráva práve na Morskom oku. Peter Sabo si pre viac ako 70 návštevníkov pripravil prednášku nabitú množstvom informácií, ktorá sa začala premietaním krátkeho nemého filmu o železničke z roku 1967.
Morské oko je pomerne mladé jazero, má pravdepodobne okolo 4 000 rokov a vzniklo zahradením potoku Okna a zosuvom svahu na pravej strane. Nevzniklo pri sopečnej činnosti, ako sa mnohí domnievajú, pretože tá bola vo Vihorlatských vrchoch ukončená pred 1 a pol milióna rokmi.
Prvý písomný záznam, že niekto navštívil Morské oko, je z roku 1822, kedy o ňom napísali členovia francúzskej geologicko-mineralogickej expedície, ktorí robili výskum aj v tejto lokalite.
Jazero malo postupne viacero majiteľov, nepochybne najintenzívnejšie je spojené s grófom Ladislavom Széchényim a jeho manželkou Gladys Vanderbiltovou, ktorá pochádza z bohatej a vplyvnej americkej finančnícko-priemyselnej rodiny. To sa prejavilo aj v kraji, keďže manželia podporovali rozvoj priemyslu, školstva i zdravotníctva a jazero bolo využívané ako tajch pre železiarne v Zemplínskych Hámroch.
Dnes je Morské oko súčasťou CHKO Vihorlat, ktorá bola vyhlásená v roku 1973, s účinnosťou od roku 1974. 12-ročnou činnosťou LZ VLK sa podarilo dosiahnuť, že v tejto lokalite bola vyhlásená rezervácia Vihorlatský prales s najvyšším stupňom ochrany.

Fotogaléria