Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Špecializované oddelenie knižnice získava, uchováva a sprístupňuje regionálne informácie a dokumenty o okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Poskytuje prezenčné služby (knižničné fondy sa nepožičiavajú domov), rešeršné služby, faktografické informácie o regióne, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, konzultačné služby, podieľa sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc v rámci projektu KIS3G v programe Virtua. Uchováva regionálne noviny od roku 1970, inojazyčnú literatúru viazanú k regiónu, vytvára výstrižkové albumy, ktoré tvoria výstrižky z dennej tlače a časopisov tematicky zamerané k regiónu. Vydáva regionálne, tematické, personálne, odporúčajúce bibliografie a bibliografické materiály.