Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

O knižnici

Napísal: Super User

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA V HUMENNOM

Ak radi čítate, študujete, zaujímate sa o literatúru, alebo potrebujete vyhľadať dôležité informácie na internete tak sme tu pre vás. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA vo vzťahu k svojim čitateľom a používateľom ňou poskytovaných služieb plní funkciu verejnej univerzálnej knižnice hlavne pre občanov mesta Humenné, ale aj občanov okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Buduje na svojich osemdesiatpäťročných skúsenostiach. Sídli v peknom a pokojnom prostredí na okraji pešej zóny v mestskej časti CENTRUM pri rieke Laborec. Ide o jedinú účelovú budovu knižnice v rámci Prešovského samosprávneho kraja s rozlohou takmer 2000 metrov štvorcových. Ročne prejde bránami tejto kultúrnej inštitúcie viac ako 44 289 návštevníkov.

Jej hlavným cieľom je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať

svoj knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné a bibliograficko-informačné služby a zabezpečovať všetkým skupinám obyvateľstva všeobecný prístup k informáciám, zodpovedajúci ich kultúrnym, informačným a vzdelávacím potrebám. V súčasnosti tvorí knižničný fond 109 933 kníh.

Svojim návštevníkom poskytuje výpožičné služby, zvukové knihy, poskytuje prístup na internet. V roku 2010 navštívilo študovne knižnice vrátane internetových 4700 používateľov.

Pre širokú verejnosť a záujmové skupiny pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, stretnutia, besedy s tvorcami kníh a významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Svoje služby poskytuje v zrekonštruovanej budove na Námestí slobody v Humennom, ktorá od októbra 2009 sa stala novou dominantou námestia.

Všetkých radi privítame vo veľkej rodine našich čitateľov, ktorých je v súčasnosti 7 298.

Ponúkame príjemný a užitočný spôsob trávenia voľného času, spoľahlivý zdroj informácii, kultivovanú a profesionálnu komunikáciu na všetkých pracoviskách.

Verím, že sa budete u nás príjemne cítiť.

Ing. Mária DAŇOVÁ

Riaditeľka Vihorlatskej knižnice