Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Poskytuje základné výpožičné služby, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby pri vyhľadávaní literatúry. Fond obsahuje krásnu literatúru, a to prózu, poéziu, divadelné hry, biografie, detektívky, doplnkové čítanie študujúcej mládeže, inojazyčná literatúru v angličtine, ruštine, nemčine a iných jazykoch.