Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prehľad podujatí

Pozvánka na besedu

Pozvánka pre deti

Vo štvrtok 9. februára 2023 sme si pripomenuli prvú svetovú vojnu, jej obete a pietne miesta, na ktorých spočinuli. Severovýchodné Slovensko bolo od novembra 1914 do mája 1915 miestom vojnových bojov, preto na tomto území vzniklo množstvo vojnových i lazaretných cintorínov, ktoré však postupom času a zmenou spoločenského usporiadania upadli do zabudnutia. Vďaka činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy, na ktorú nadviazal Krajský pamiatkový úrad Prešov, dnes existuje 58 pietnych lokalít, ktoré sú uznané ako národné kultúrne pamiatky. O procese zriaďovania vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, ich charakteristike, dostavbe a napokon aj rámcových podmienkach na ich obnovu hovorí prehľadných spôsobom monografia, ktorá bola na podujatí uvedená do života. Anton Liška podrobne zmapoval celú problematiku, ktorú pretavil do publikácie s názvom Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie. Krstní otcovia – riaditeľ Krajského pamiatkového úrad Prešov Marián Uličný a predseda KVH Beskydy Martin Drobňák, knihu symbolicky posypali hlinou z najväčšieho cintorína prvej svetovej vojny čo do počtu pochovaných obetí – z Veľkropu.

                                                                                               Fotogaléria

Našu knižnicu navštevujú predškoláci a žiaci z humenských škôl celkom pravidelne. Kolektívy zo škôl z okolitých obcí to majú trošku zložitejšie s dopravou, no aj napriek tomu sa nájdu školy, ktoré si urobia čas a s detičkami našu knižnicu navštívia. Prvý februárový piatok sa exkurzie na oddelení pre deti a mládež zúčastnili žiaci prvého stupňa zo ZŠ Modra nad Cirochou, z ktorých k nám väčšina zavítala po prvýkrát. Deťom sme predstavili systém usporiadania kníh, poučili sme ich o tom, ako sa v knižnici správame, ako funguje požičiavanie a potom sa už všetci čítaniachtiví pustili do hľadania zaujímavých kníh. Komu sa už nechcelo čítať, oddýchol si pri maľovankách. Porozprávali sme sa o tom, aké knihy majú radi alebo o tom, čo naposledy čítali. Radi privítame aj ďalšie školské kolektívy z obcí, stačí sa vopred nahlásiť.

Fotogaléria

 

Valentínsky pozdrav

Sobota 28. januára 2023 patrila v našej knižnici svätému Valentínovi. V rámci tvorivého predpoludnia sa deti dozvedeli, kto bol svätý Valentín, čím je známy a prečo si ho pripomíname. Zhodli sme sa, že ľúbime rodičov, súrodencov, kamarátov, domáce zvieratká a niektorí aj pani učiteľky. Ako malé vyznanie deti vytvorili valentínske pohľadnice, ktorými následne obdarovali svojich milovaných.

Fotogaléria

 

V piatok 27.1.2023 sme si pripomenuli sté výročie narodenia obľúbenej autorky detských kníh, Kristy Bendovej. Pri tejto príležitosti nás navštívili žiaci prvého stupňa ZŠ Laborecká, ktorí sa dozvedeli zaujímavosti z jej života a písania, vypočuli si úryvok z príbehu Opice z našej police a následne krásnymi farbenými opičkami vyzdobili našu knižnicu. Vytvorili sme im priestor aj na hľadanie tej najlepšej možnej knihy a na vlastné čítanie.

Fotogaléria

 

Vo štvrtok 26. januára 2023 sa v knižnici uskutočnila prednáška spojená s besedou o činnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Viliam Bartuš prítomným porozprával najmä o tom, prečo je v prírode dôležité nerobiť nič. Ideálne na 10 % plochy územia, ktoré by mali byť úplne bezzásahové. Na fotografiách zachytávajúcich obnovu lesa po kalamite v priebehu cca 20 rokov sme videli, ako sa les dokáže krásne zregenerovať aj sám. V novej európskej stratégii biodiverzity 2030 sa Slovensko spolu s ďalšími členskými štátmi Európskej únie dokonca zaviazalo zabezpečiť podiel chránených území na 30 % výmery súše, z toho tretinu – 10 % – majú tvoriť chránené územia s prísnou ochranou. U nás sme momentálne na rozsahu 1,6 %. Súčasťou debaty bol aj aktuálny návrh zonácie NP Poloniny.

Fotogaléria

 

Vihorlatská knižnica v Humennom je miestom, ktoré zhromažďuje informácie ukryté v knihách a tie posúva medzi čitateľov. Je ale zároveň miestom, kde si každý čitateľ a čitateľka môže priamo na mieste urobiť pohodlie a začítať sa do príbehu, ktorý ho v danej chvíli oslovil.

S cieľom získať finančné prostriedky na nákup a obnovu drobného interiérového vybavenia sme napísali projekt s názvom Peknočítanie, ktorý podporil Fond na podporu umenia. Zamerali sme sa najmä na oddelenie pre deti a mládež, ktoré prešlo výraznejšou obnovou. Farebné detské stoly a stoličky, mäkké podsedáky a krásne žiarivé sedacie vaky (tzv. tulivaky) dodali detskému oddeleniu novú iskru. Nábytok bol zvolený tak, aby spĺňal estetické i praktické kritéria. Je variabilný, ľahký a dobre udržiavateľný.

V rámci projektu pribudli do knižnice tiež pohodlné kreslá. V každom oddelení určenom čitateľom nad 15 rokov je umiestnené jedno, v ktorom sa čitateľom bude čítať ešte príjemnejšie ako doteraz. Zámerne boli vybrané v žltej farbe, aby rozjasnili interiér a prinášali pozitívne pocity každému, kto sa na nich pozrie i každému, kto sa do nich usadí. Napokon, príďte sa presvedčiť.

Nákup nábytku a zariadenia na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov Vihorlatskej knižnice v rámci projektu PEKNOČÍTANIE podporil z verejných zdrojov v programe „Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra“ Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 2000 eur.

Fotogaléria

V pondelok 16. januára 2023 sa v priestoroch knižnice uskutočnila finisáž výstavy Synagógy v strednej a východnej Európe. Jej hlavným hosťom bol Vojtech Szekeres zo židovskej náboženskej obce v Miskolci, ktorý návštevníkom pútavým spôsobom priblížil zvyky a tradície židovského náboženstva. Okrem zásad kóšer stravovania, ktoré vo svojej podstate vychádza z hygienických zásad z obdobia svojho vzniku, sme sa dozvedeli o tradíciách súvisiacich so židovskými sviatkami. Napríklad staré a poškodené modlitebné knihy sa podľa predpisov nesmú vyhodiť, musia sa zakopať na cintoríne – pochovať. Zazneli tiež informácie o spôsobe slávenia sviatku sabat ale aj mnoho iného. Okrem modlitebného šálu sme mali možnosť vidieť aj časť z tóry, posvätného zvitku, ktorá už nie je kóšer.

Fotogaléria

V sobotu 14. januára 2023 sme sa prvýkrát v novom roku stretli s našimi Čítajkami, s ktorými sme práve oslávili prvé výročie založenia čitateľského klubu Čítajko. Na prvom tohtoročnom stretnutí sme sa rozprávali o knižných vianočných darčekoch. Niektorí si knihy priniesli so sebou, aby nám ich ukázali. Zbilancovali sme spolu náš čitateľský rok a potom sme si program spestrili „retro“ hrou Obesenec, na ktorej sme sa všetci dobre zabavili. Pri príležitosti nášho prvého výročia sme deti obdarovali novými knihami Divy sveta, o ktorých sa budeme rozprávať na najbližšom stretnutí.

Fotogaléria

 

Prvé tohtoročné stretnutie v Komunitnom centre mesta Humenné sa nieslo v pracovnom duchu. V stredu 11. januára 2023 sme si spoločne vyhrnuli rukávy a pustili sa do upratovania miestnej knižnice. Knihy v nej budú opäť usporiadané prehľadne, podľa požiadavky detí – a teda v abecednom poradí podľa názvov kníh. Súčasťou stretnutia bol aj rozbor básne Otcova roľa od Ivana Kraska, ktorú sa mali viacerí žiaci naučiť naspamäť.

Fotogaléria

Medová prednáška

Prvá prednáška v roku 2023 bola vo Vihorlatskej knižnici zameraná na apiterapiu. O rôznych včelích produktoch a ich účinkoch rozprávala v stredu 11.1.2023 apikonzultantka Iveta Krajňáková. Okrem medu, peľu či materskej kašičke sa v komornom prostredí návštevníci dozvedeli informácie aj o perge, propolise, trúďom homogenáte či vijačke voštinovej. Nechýbali vysvetlenia o účinkoch včelieho jedu alebo o princípe fungovania apidomčekov. Vo všeobecnosti platí, že všetky včelie produkty majú vysoké antioxidačné účinky, preto ich treba konzumovať opatrne.

Fotogaléria