Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Program podujatí

Jarné prázdniny v knižnici

Podujatia pre deti

Vincent Lapšanský, ktorý píše pod menom S. V. Lapšanský, je rodákom z Michaloviec, no v Humennom prežil takmer 20 rokov. Inšpiráciou k literárnej tvorbe sú pre neho historické skutočnosti, ktoré dokáže pretaviť do pútavého príbehu. Takými sú jeho diela „Posledný po meči“, „Démon hnevu“, „Zemplínske tajomstvá“ ale aj jeho najnovší román „Tieň náhrobného kameňa", o ktorom sme sa rozprávali na besede 11.mája 2023. V druhej polovici 20. st. boli pri zemných prácach v Michalovciach objavené základy rotundy a pohrebiska a tiež kamenný blok s nápisom, ktorého zmysel nie je celkom jasný, je však spojený s bulharským cárovičom Presianom. Tento impulz poslúžil S. V. Lapšanskému k tvorbe čitateľsky príťažlivého románu, v ktorom hlavnú úlohu zohráva cárovič Presian.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                                    Fotogaléria

 

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie sme si v stredu 10.5.2023 na oddelení pre deti a mládež priblížili ukrajinskú ľudovú rozprávku Rukavička. Prečítali sme si príbeh po slovensky aj po ukrajinsky, hravou formou sme zdramatizovali a zahrali si celý dej a vymaľovali sme jednotlivé časti rozprávky. Spoločne sme sa dohodli, že v júni si prečítame a zahráme rozprávku O troch prasiatkach.

Fotogaléria

Hosťom besedy v rámci projektu Svoj príbeh rozpráva 5 bol 9. mája 2023 emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Košice, expert na umelú pľúcnu ventiláciu, doc. Pavol Török, rodák z Humenného. Návštevníkom podujatia, medzi ktorými boli jeho bývalí spolužiaci, susedia a priatelia, priblížil svoju cestu za medicínou. Zaspomínal si na detstvo v našom meste, pričom podotkol, že zo všetkého najviac mu zo starého Humenného chýbajú „galandre“. Pavol Török stál pri rozkvete intenzívnej medicíny vo vtedajšom Československu, podieľa sa na viacerých zaujímavých projektoch, má uznaných niekoľko patentov, je autorom metódy programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV. Patrí k Humenčanom, na ktorých môžeme byť hrdí. Jeho prínos pre spoločnosť ocenilo v minulom roku aj mesto Humenné, a to udelením Ceny primátora mesta z rúk primátora Miloša Merička.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Májový Čítajko sa niesol v znamení poézie. Na stretnutí v sobotu 6. mája 2023 sa členovia a členky detského čitateľského klubu podelili o svoje zážitky z čítania básnických zbierok určených pre ich vek. Zhodli sa na tom, že sa im viac páčia básne, ktoré sa rýmujú ako básne písané voľným veršom. Medzi vybranými poetmi dominovali Daniel Hevier a Milan Rúfus, našli sa však aj čitatelia a čitateľky Ľudmily Podjavorinskej, Ľubomíra Feldeka či Dagmar Wágnerovej.

Júnovou témou bude obľúbená spisovateľka našich klubistov – Gabriela Futová.

Fotogaléria

Podvihorlatská paleta je občianske združenie pôsobiace v Humennom, ktoré bolo zaregistrované 28.12.2012 a jeho cieľom je podporovať tvorivosť, výtvarné aktivity a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia. O svojej činnosti, o viac ako desiatich rokoch maľovania, o spolupráci s organizáciami ako Spoločnosť klinickej onkológie, Únia žien Slovenska, KVH Beskydy, Nadácia Krajczáros či s výtvarnými umelcami z Poľska, Maďarska i Ukrajiny sme sa rozprávali 3. mája 2023 v popoludňajších hodinách. Súčasťou stretnutia bolo otvorenie výstavy zakladajúcej členky Podvihorlatskej palety, Viery Rosovej, ktorá vyštudovala odbor keramika u akademického sochára Teodora Lugsa a profesijne pôsobila ako kreslička, grafička a dlhé roky ako písmomaliarka v NP Chemlon Humenné. Výstava je v priestoroch knižnice prístupná do konca mesiaca máj.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 Tvorivá dielnička s výtvarnou pedagogičkou Mgr. Jitkou Fiľovou

Sobotňajšie dopoludnie 29.4.2023 sme si v našej knižnici spestrili tvorivou dielničkou, ktorú  viedla skúsená výtvarná pedagogička Mgr. Jitka Fiľová. Naučila deti využívať na tvorenie hlavne odpadový materiál, takže inšpirácie bolo možné nájsť doslova na každom kroku. Na každom vytvorenom dielku bolo vidieť neskutočnú kreativitu a originálnosť.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 

V posledný aprílový piatok (28.4.2023) sa návštevníci Vihorlatskej knižnice mohli dozvedieť zaujímavé informácie zo života a tvorby maliara menom Szinyei Merse Pál. Bol to uhorský maliar slovenského pôvodu, ktorý mladosť prežil v Jarovniciach (okres Sabinov), kde sa v zrelom veku opäť vrátil. Hoci jeho originálne diela sa na Slovensku nezachovali, Jarovničania mu vzdali hold tým, že v zrekonštruovanom kaštieli, v ktorom mal ateliér, vystavujú kópie jeho diel. Bol impresionistom, miloval prírodu a jej farebnosť, no k jeho najznámejším dielam patrí portrét Dáma vo fialovom, zobrazujúci jeho manželku Žofiu Probstnerovú. Vďaka angažovaným členom a členkám združenia Csemadok tak postupne vždy v posledný piatok v mesiaci objavujeme kultúrne prepojenia Slovenska a Maďarska.

Fotogaléria

 

 

Apríl patrí už tradične lesom a my si spolu s našimi školákmi aj predškolákmi pripomíname ich význam a nenahraditeľnosť aj v našej knižnici počas celého mesiaca. V apríli nás navštívilo takmer 250 detí nielen z humenských materských aj základných škôl, ale tiež kolektívy z neďalekých obcí – Belá n./Cir., Hankovce, Hrabovec n./Lab., Udavské. Čítali sme si rozprávky o lesných zvieratkách, o škriatkovi Smrekovčíkovi, ktorého deti neskôr nakreslili,  hovorili sme si o ochrane prírody a triedení odpadu a spolu s  Bambuľkou sme sa zoznámili s nejedlými hubami aj s nepekným správaním sa v prírode.

Fotogaléria

 

Aprílový Čítajko nám priniesol rozprávanie o knižkách, v ktorých sa hlavní hrdinovia volajú rovnako ako my. Alebo aspoň podobne. Povedali sme si, v čom by sme sa im chceli podobať, aké vlastnosti máme podobné ale aj to, čo sa nám na našich knižných menovcoch nepáčilo. Najbližší Čítajko bude vo veršoch, v máji sa totiž budeme rozprávať o poézii a niekoľko básní si prečítame aj nahlas.

Fotogaléria

V rámci projektu Keď sa začítame 5 sme vo štvrtok 20.4.2023 privítali na besede Brita žijúceho na Slovensku viac ako 30 rokov, pedagóga, lektora anglického jazyka, prekladateľa a autora predovšetkým poviedok, Jonathana Grestyho. Svoje zážitky a pozorovania zo života na Slovensku pretavil do románu s názvom Cudzincov kabát. Humorne a s nadhľadom dokázal poňať nedorozumenia vznikajúce z jazykovej bariéry či kultúrnej odlišnosti a vyfabuloval pútavý príbeh, v ktorom je približne 20% jeho reálnych skúsenosti. Jonathan Gresty zo svojej knihy prítomným aj prečítal a bolo zaujímavé diskutovať nielen o literatúre, ale aj o jazykových odlišnostiach či pôvabných slovách v slovenskom i anglickom jazyku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria