Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Rok 2008

1. Ambrová, Helena : Milan Zelinka. Personálna bibliografia. 527 zázn. 55 s., 95 ex.

2. Firkaľová, Mária : Jozef Zbihlej. Personálna bibliografia. 270 zázn., 82 s., 12 ex.

3. Firkaľová, Mária : Vihorlatská knižnica v médiach 2003 – 2007. Výberová bibliografia. 388 zázn., 67 s., 5 ex.

4. Firkaľová, Mária : Vihorlatská knižnica v médiách 2007. Výberová bibliografia.95 zázn., 75 s., 5 ex.

5. Firkaľová, Mária : Vitalij Konopelec 1948 – 2003. Personálna bibliografia. 168 zázn., 64 s., 6 ex.

6. Literárne talenty 2008. Zborník prác účastníkov XXVIII. Ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. 28 s., 100 ex.

7. Reby, Michal : Knihovnícky obzor. Časopis pre knihovníkov v oktresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 22 s., 105 ex.

Rok 2007

1. Ambrová, Helena : Humenskí fotografi. Personálna bibliografia. 391 zázn., 63 s., 150 ex.

2. Firkaľová, Mária : Ivan Prokipčak. Personálna bibliografia. 191 zázn., 43 s.

3. Firkaľová, Mária : Peter Solej – najmladší autor odbornej literatúry. Personálna bibliografia. 50 zázn., 51 s.

4. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia Slovenska. Personálna bibliografia. 1026 zázn., 186 s.

5. Firkaľová, Mária : Verejná knižnica v Humennom od zrodu po súčasnosť. Výberová bibliografia. 833 zázn., 226 s.

6. Firkaľová, Mária : Verejná knižnica v Humennom v novinovej a časopiseckej tlači. Článková bibliografia. 518 zázn., 134 s.

7. Firkaľová, Mária : Vihorlatská knižnica v médiách 2006. Výberová bibliografia. 76 zázn., 47 s.

8. Firkaľová, Mária : Vydavateľská činnosť verejnej knižnice v Humennom od roku 1962 po súčasnosť. Výberová bibliografia. 290 zázn., 84 s.

9. Literárne talenty 2007. Zborník prác účastníkov XXVII. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. 28 s., 58 ex.

10. Reby, Michal : Knihovnícky obzor. Časopis pre knihovníkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 22s., 105 ex.

11. Reby, Michal : Adresár knižníc v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 8 s.

12. Vojsová, Miriam – Ambrová, Helena : Dejiny obcí Medzilaboreckého okresu. 183 zázn., 35 s.

Rok 2006

1. Ambrová, Helena : Dejiny obcí Humenského okresu. 2. časť. N – Z. Regionálna bibliografia. 171 zázn., 50 ex.

2. Ambrová, Helena : Dejiny obcí Sninského okresu. Regionálna bibliografia. 297 zázn., 50 ex.

3. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia. 1. časť. Personálna bibliografia. 204 zázn.

4. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia. 2. časť. Pers. bibl. 237 zázn.

5. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia. 3. časť. Pers. bibl. 168 zázn.

6. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia. 4. časť. Pers. bibl. 235 zázn.

7. Firkaľová, Mária : Ukrajinskí spisovatelia. 5. časť. Pers. bibl. 100 zázn.

8. Firkaľová, Mária : Vihorlatská knižnica v médiách 2005. Špeciálna bibl. 151 zázn.

9. Literárne talenty 2006. Zborník prác účastníkov XXVI. Ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. 35 s., 90 ex.

10. Reby, Michal : Knihovnícky obzor. Časopis pre knihovníkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 22 s., 105 ex.

Rok 2005

1. Ambrová, Helena – Vojsová, Miriam : Dejiny obcí Sninského okresu. 190 zázn.

2. Firkaľová, Mária : Mária Ňachajová. Personálna bibliogfrafia. 42 zázn., 50 ex.

3. Firkaľová, Mária : Ponuka Vihorlatskej knižnice v Humennom. Ukrajinská literatúra na Slovensku. 174 zázn., 3 ex.

4. Literárne talenty. Zborník prác účastníkov XXV. Ročníka súťaže amatérskych literárnych tvorcov. 33 s., 100 ex.

5. Reby, Michal : Knihovnícky obzor. Časopis pre knihovníkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 18 s., 110 ex.

Rok 2004

1. Ambrová, Helena – Vojsová, Miriam : Václav Pankovčín. Personálna bibliografia. 133 zázn., 19 s., 40 ex.

2. Reby, Michal : Knihovnícky obzor. Časopis pre knihovníkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 26 s., 110 ex.