Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vo februári sme vyhlásili výzvu s prosbou, aby ste nám pomohli navrhnúť postavičku, ktorá vo vás evokuje knižnicu a ktorá by mohla našu knižnicu reprezentovať. Prišlo nám 29 návrhov a za všetky vám ďakujeme. Výzva bola zverejnená tri mesiace, následne sme sa venovali výberu toho NAJ návrhu. Nešlo o to, aby to bola výtvarne dokonalá kresba, hľadali sme skôr niečo, čo nás osloví, zaujme a čo by sme si vedeli predstaviť aj vo fyzickej podobe. Jeden konkrétny návrh nás oslovil takmer všetkých, mnohé ďalšie však tiež dostali viacero hlasov, preto sme sa rozhodli odmeniť autorov a autorky siedmych kresieb.

Do fyzickej podoby by sme chceli previesť návrh EMMY ZELINKOVEJ, ktorá našu súťaž/výzvu vyhrala.

Ďalšími ocenenými sa stali: KATARÍNA ŠALÁTOVÁ, EVA VOJTKOVÁ, ELA MYCIOVÁ, MATÚŠ GAVAĽA a ELIŠKA DOĽACKÁ.

Pre všetkých ocenených sú pripravené knižné odmeny na bibliografickom oddelení na poschodí knižnice.

Fotogaléria