Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

2.ročník literárneho festivalu v našej knižnici, ktorý má poetický názov Festival slov, bol venovaný sci-fi a fantasy literatúre. Jej hlavným hosťom bol zakladateľ slovenskej sci-fi literatúry pre deti, Jozef Žarnay. Práve jeho knihy boli v 70-tych rokoch prvými, ktoré deti a mládež preniesli do vesmíru, medzi iné galaxie, civilizácie či do rôznych časových období. V čase svojho vzniku boli nesmierne populárnymi a po tomto type kníh siahajú mladí čitatelia aj dnes. Ďalšími hosťami festivalu boli práve preto dve slovenské vydavateľstvá, ktoré vydávajú predovšetkým žánrovú literatúru – žilinské vydavateľstvo Artis Omnis a humensko-bratislavské vydavateľstvo Hydra. Druhé spomínané zastupovala na besede Lenona Štiblaríková, ktorá žije a pôsobí v Humennom a viac ako vydavateľkou je sama autorkou výborných kníh, ktoré na Slovensku a v Čechách získali všetky žánrové ocenenia, aké sú len možné. Spolu s pánom Žarnayom, manželmi Harmanovcami z Artis Omnis a Lenonou Štiblaríkovou sme žiakom ZŠ Kudlovská, študentom Gymnázia arm. gen. L. Svobodu a dospelým na troch rôznych besedách, ktoré hostia absolvovali v rôznom zložení, predstavili jednak tvorbu Jozefa Žarnaya, jednak aj aktuálne vydávanú žánrovú literatúru.

Sprievodnými akciami k festivalu boli počas celého týždňa: kvíz dostupný na oddelení beletrie a výzva o najlepšiu žánrovú knihu zdieľaná na sociálnych sieťach knižnice.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria