Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 

Vo štvrtok 14. marca 2024 sa vo Vihorlatskej knižnici uskutočnilo Valné zhromaždenie členov Asociácie priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne. Stretnutie malo pracovno-spoločenský charakter. Členovia výboru predniesli prítomným Správu o činnosti organizácie, Správu o hospodárení ako aj ďalšie dôležité dokumenty a spoločne si schválili plán práce na tento rok. Súčasťou stretnutia bol vedomostný kvíz, do ktorého sa zapojili tri družstvá. Krásnou komornou hudbou obohatili podujatie hudobníčky zo zoskupenia Duo Dolce, ktoré svojím umením všetkým prítomným pohladili dušu.

Fotogaléria