Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V noci z 22. na 23. marca 2024 sa na celom Slovensku konal 19. ročník Noci s Andersenom. Naša knižnica sa do tohto podujatia na podporu detského čítania zapája od samého začiatku. V aktuálnom ročníku sme privítali deti navštevujúce druhý až štvrtý ročník ZŠ, ktoré sú čitateľmi a čitateľkami knižnice, navštevujú nás pravidelne a zúčastňujú sa aktivít, ktoré pre nich pripravujeme.

V úvode všetkých privítala riaditeľka knižnice, Mária Daňová. Nasledovala prezentácia o slávnom dánskom rozprávkarovi, aby sa deti čosi nové aj naučili a po nej sa rozdelili do dvojíc (v jednom prípade vznikla trojica), aby sa pustili do prvej pripravenej úlohy. Každý tím si mal vymyslieť svoj názov a vytvoriť vlajku tímu. Jednotlivé tímy sa predstavili a dozvedeli sa, aký bude priebeh večera. Naši nocľažníci absolvovali niekoľko súťaží, v každej získavali body vo forme cukríkov. Zo žiadnej súťaže neodišiel žiaden tím naprázdno, body dostal každý. Prvý tím 7 bodov (cukríkov), posledný 1 bod a keďže súťaže boli rôznorodé, postavené na rôznych zručnostiach, bodové zisky boli pestré.

Fotogaléria

Deti si vypočuli rozprávku Škaredé káčatko, po ktorej sme v následnom kvíze preverili ich schopnosť počúvať s porozumením. Počas akcie deti hľadali knihy podľa inštrukcií, lúštili tajničku, ukázali, koľko kníh sú si schopné zapamätať po 30 sekundách, skladali puzzle, navliekali korálky, hrali fúrik, hľadali ukrytý poklad a aj tancovali. Odmenu si odniesli úplne všetci, prvé tri tímy však k diplomom, farbičkám a záložkám mali cenu navyše – knihy. Na prvom mieste sa umiestnil tím Brawl Stars (Natálka, Alžbetka a Lenka), na druhom Zajačiky (Katka a Grétka) a na treťom Bandurky.sk (Miško a Jakubko).

Presun na poschodie znamenal presnorenie tmavých kútov knižnice a zároveň presun do improvizovanej spálne, kde si deti v spacákoch s baterkami ešte chvíľu čítali. Do ríše snov ich postupne priviedlo počúvanie rozprávky Malá morská víla.

Humenské deti zažili vo Vihorlatskej knižnici nezabudnuteľnú noc plnú zážitkov a my sme presvedčení, že takéto akcie pomáhajú deťom budovať si pozitívny vzťah ku knižnici, knihám a k čítaniu.