Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Keď v roku 2004 vzniklo OZ Klub vojenskej histórie Beskydy, jeho zakladatelia mali veľa nápadov, nadšenia a cieľov. Činnosť klubu spočíva na troch pilieroch: terénny a archívny výskum, obnova vojenských cintorínov, prezentácia formou knižných publikácii, prednášok a konferencií. O jednotlivých aktivitách rozprával predseda KVH Beskydy, Martin Drobňák, na stretnutí s verejnosťou v Kníhkupectve Na korze v utorok 12.12.2023. Vďaka ich činnosti a aktivite je dnes 15 vojenských cintorínov, ktoré mali byť exhumované a zničené, národnými kultúrnymi pamiatkami; obnovili a udržujú najväčší vojenský cintorín na Slovensku, ktorý sa nachádza v obci Veľkrop v okrese Stropkov, kde je pochovaných viac ako 8 000 vojakov z troch armád bojujúcich v prvej svetovej vojne; vydali tri komplexné zoznamy padlých vojakov a odhalili tak identitu neznámych odvedencov z nášho regiónu.   
Spory a problémy ich naučili, že je dôležité ozvať sa a brániť historickú pravdu. Aj preto sú aktívni v projekte Historici historikom, v rámci ktorého slovenskí a českí historici pomáhajú kolegom na Ukrajine.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria