Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vo vianočne vyzdobenom Komunitnom centre sme 13.12.2023 nemohli s deťmi čítať iný príbeh ako vianočný. Konkrétne to bola veselá rozprávka z knihy Vjanočne vichodňarske rozpravočki od Jozefa Jenča. Deti vyhľadali všetky knihy s vianočnou alebo zimnou témou, ktoré sú v knižničke Komunitného centra dostupné a spoločne sme s nimi pracovali. Čakala ich však aj netypická aktivita: tvorba vianočnej pohľadnice formou koláže. Niektorí k tomu pristúpili tradičnejšie, niektorí boli vskutku odvážni. Časť pohľadníc si deti vzali domov, časť rozdali už na tomto stretnutí.
Ďakujeme deťom za všetky spoločné chvíle v roku 2023 a tešíme sa na ďalšie, ktoré nás čakajú.

Fotogaléria