Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prvým podujatím v zrekonštruovaných priestoroch Vihorlatskej knižnice bola 31. januára 2024 prednáška Lesoochranárskeho zoskupenia VLK: Morské oko – perla Vihorlatských vrchov. LZ VLK darovalo pri tejto príležitosti knižnici knihu pred deti Vincent, ktorá sa odohráva práve na Morskom oku. Peter Sabo si pre viac ako 70 návštevníkov pripravil prednášku nabitú množstvom informácií, ktorá sa začala premietaním krátkeho nemého filmu o železničke z roku 1967.
Morské oko je pomerne mladé jazero, má pravdepodobne okolo 4 000 rokov a vzniklo zahradením potoku Okna a zosuvom svahu na pravej strane. Nevzniklo pri sopečnej činnosti, ako sa mnohí domnievajú, pretože tá bola vo Vihorlatských vrchoch ukončená pred 1 a pol milióna rokmi.
Prvý písomný záznam, že niekto navštívil Morské oko, je z roku 1822, kedy o ňom napísali členovia francúzskej geologicko-mineralogickej expedície, ktorí robili výskum aj v tejto lokalite.
Jazero malo postupne viacero majiteľov, nepochybne najintenzívnejšie je spojené s grófom Ladislavom Széchényim a jeho manželkou Gladys Vanderbiltovou, ktorá pochádza z bohatej a vplyvnej americkej finančnícko-priemyselnej rodiny. To sa prejavilo aj v kraji, keďže manželia podporovali rozvoj priemyslu, školstva i zdravotníctva a jazero bolo využívané ako tajch pre železiarne v Zemplínskych Hámroch.
Dnes je Morské oko súčasťou CHKO Vihorlat, ktorá bola vyhlásená v roku 1973, s účinnosťou od roku 1974. 12-ročnou činnosťou LZ VLK sa podarilo dosiahnuť, že v tejto lokalite bola vyhlásená rezervácia Vihorlatský prales s najvyšším stupňom ochrany.

Fotogaléria