Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Program podujatí

Jarné prázdniny v knižnici

Podujatia pre deti

V posledný februárový piatok (23.2.2024) sa v knižnici, v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom, uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien, Vansovej Lomnička. Súťažiace i diváčky privítala predsedníčka OO ÚŽS v Humennom, Mária Lukáčová, hudobným obohatením bola skladba na flautu v podaní žiačky SZUŠ Via arto Nataši Kerteszovej. Porota tvorená Pavlínou Kurucovou (predsedníčka), Ľudmilou Kapráľovou a Evou Jacevičovou (členky) si pozorne vypočula 11 prednesov a na krajské kolo v Poprade odporúčala päť recitátoriek v nasledujúcich kategóriách:
próza od 18 do 25 rokov: Anna Mária Blahová
poézia od 18 do 25 rokov: Zuzana Konkoľová

próza od 25 – 40 rokov: Mária Džatková
poézia od 25 – 40 rokov: Alexandra Harvanová
próza nad 40 rokov: Zuzana Švecová

                                                                                                  Fotogaléria

 

Prvou výstavou v roku 2024 je v našej knižnici Výber z tvorby Marty Javorskej. Rodáčka od Medzilaboriec, známa svojimi kraslicami, sa venuje aj maľbe obrazov, ten prvý namaľovala už pred 54. rokmi. Marta Javorská je členkou združenia Ženy a tradície, svoje kolegyne pozvala 22. februára 2024 do knižnice na neformálnu vernisáž, kde im predstavila svoju tvorbu. Zaujali ich tak obrazy dýchajúce kvetmi, ako aj kraslice rôznych veľkostí s bohatou farebnosťou. Je vždy obdivuhodné, keď človek dokáže svojim talentom obohatiť tento svet.

Fotogaléria

Počas februára 2024 sme v našej knižnici prežili fašiangové obdobie s našimi najmenšími návštevníkmi z materských škôl. Pozvanie prijalo takmer 200 detí s učiteľkami nielen z Humenného (MŠ Partizánska, MŠ Osloboditeľov, MŠ Proalergo, MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Třebíčska, MŠ Cirkevná spojená škola), ale aj z neďalekej obce Jasenov. Čítali sme si veselú rozprávku Karneval v ZOO, vďaka ktorej detičky spoznali rôzne zvieratká žijúce v zoologickej záhrade, o ktorých doposiaľ ani nepočuli. A po rozprávke sme si spolu vyrábali karnevalové masky, ktoré si malí predškoláci odniesli na pamiatku domov. Z našej knižnice tak odchádzali roztomilé jednorožce, opičky, spidermani, klauni či batmani.

                                                   Fotogaléria

 

21.február patrí materinskému jazyku. Preto sme sa o ňom v tento deň rozprávali aj v Komunitnom centre. Po spoločnom prečítaní rozprávky v slovenčine a v rómčine deti lúštili tajničku a následne doplňovali slová do obrázkov. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože sme zistili, že rómsky jazyk je veľmi bohatý. Aj v troch knihách, ktoré sme mali so sebou, sa to ukazovalo, keď sme napríklad stoličku našli pod menami stolkos, skamin i sejko. Aj samotné deti prekvapilo, koľko synoným existuje na jednotlivé predmety.

Fotogaléria

Kvíz pre žiakov ZŠ

Aj v aktuálnom ročníku Národného týždňa manželstva sme pri žiakov základných škôl pripravili kvízy o manželských pároch, rodinách, súrodencoch a priateľoch v literatúre, ktorého náročnosť bola odstupňovaná podľa školských ročníkov. V tomto roku si kvíz vyskúšali 5.A a 5.D zo ZŠ Dargovských hrdinov a 2.C zo ZŠ Hrnčiarska. Niektoré kvízové otázky zvládli deti s ľahkosťou, pri niektorých sa potrápili, no vďaka tejto aktivite zistili, čo zaujímavé by si ešte mohli prečítať. Víťazi z jednotlivých tried umiestnení na prvých troch miestach boli odmenení knižnými cenami, sladkosť a knižná záložka sa však ušla každému zo súťažiacich žiakov.

Fotogaléria

Projekt Viem, rozumiem, realizovaný Vihorlatskou knižnicou, je súčasťou projektu Momentálne hranice, s ktorým mesto Humenné získalo titul Mesto kultúry Humenné 2024. Počas troch mesiacov budú môcť študenti stredných škôl a seniori absolvovať prednášky a workshopy, počas ktorých sa zoznámia s hlavnými atribútmi kritického myslenia. V piatok 16. februára 2024 zrealizovali prvé štyri prednášky lektori zo Slovenskej debatnej asociácie: Richard Vaško a Emma Lujza Barilová. Navštívili tri stredné školy: SOŠ Polytechnickú, Strednú zdravotnícku školu a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda (ako zložku Cirkevnej spojenej školy), ako aj Denné centrum na Štefánikovej ulici. Účastníkov workshopov oboznámili s Úvodom do kritického myslenia a do mediálnej gramotnosti. Prednášky boli vo veľkej miere postavené na vizuálnych príkladoch, na spoločnom odhaľovaní faktov, ktoré sú nám všetkým dobre známe a pritom nie sú pravdivé, ako aj na individuálnej práci a diskusii. Študenti, študentky a seniorky sa zoznámili s najčastejšími chybami v myslení, s tým, ako je manipulované s faktami a každá skupina do inej miery aj s fungovaním algoritmov na sociálnych sieťach. Kritické myslenie nie je o bezhraničnej kritike, je to myslenie o myslení, ktoré je potrebné, tak ako všetky návyky a zručnosti, pravidelne cvičiť.

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria