Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Zatvorené z dôvodu rekonštrukcie

Predĺženie výpožičiek

Zatvorenie z dôvodu rekonštrukcie

 

Na novembrovom stretnutí v Komunitnom centre boli dôležité maličkosti. Deti si 15.11.2023 vypočuli príbeh o blche Teovi, ktorý sníval o tom, že bude dobrodruhom. Pracovali každý samostatne s rôznymi detskými knižkami, v ktorých hľadali interpunkčné znamienka a krstné mená a skúsili poskladať zmysluplnú vetu z prvých slov v každom riadku na konkrétnej strane. Vymaľovali šablóny drobných zvieratiek a vytvorili spoločne hmyziu ríšu aj s nehmyzími návštevníkmi. Spoločné dielko zdobí priestory Komunitného centra.

Fotogaléria

Vihorlatská knižnica v spolupráci s OZ Ontis pripravila pre verejnosť zaujímavú prednášku, ktorá nám ukázala život a pôsobenie Konštantína a Metoda aj v trochu inom svetle, ako si to pamätáme zo školy. Dozvedeli sme sa, ako ich misiu ovplyvnili mocenské boje i to, že prvý kresťanský chrám dal na našom území postaviť už v roku 828 knieža Pribina. Inšpiráciou k prednáške bolo desiate výročie osadenia sôch Cyrila a Metoda vo Vihorlatskej knižnici. Ich autorom je sochár, Jaroslav Drotár, s ktorým sa o spomínaných sochách budeme rozprávať v knižnici v jari 2024.

Za poskytnutie priestoru na prednášku ďakujeme Kníhkupectvu Na korze.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Tak ako je široké spektrum sci-fi, fantasy a hororovej literatúry, tak je široké spektrum aj ich čitateľov a čitateliek. V pondelok 13. novembra 2023 si študenti 3.a triedy z GAGLS vyskúšali svoje vedomosti ale aj pozornosť pri literárnom kvíze, ktorý bol zameraný na prvé dva uvedené žánre. Dozvedeli sa, koľko autorov sci-fi bolo mimoriadne inteligentných, ako sa pôvodne mala volať kniha Alica v krajine zázrakov, pri akej teplote horia knihy, kedy sa zrodil známy zaklínač Geralt a aj mená najzaujímavejších slovenských a českých autorov a autoriek žánrovej literatúry. Dvaja najúspešnejší účastníci kvízu boli odmenení knižnými cenami, samozrejme, vybranými v intenciách žánru.

Fotogaléria

11.november je výročím ukončenia prvej svetovej vojny a zároveň Medzinárodným dňom veteránov. Jeho symbolom sú červené maky. Vihorlatská knižnica si tento deň pripomína pravidelne, tentokrát to však bolo netradičným spôsobom. V spolupráci s lektorkou, výtvarníčkou Annou Šimkuličovou, sme pre deti pripravili tvorivú dielňu, v ktorej dominantným prvkom boli práve vlčie maky. Deti sa dozvedeli stručnú históriu daného dňa a následne vyrábali unikátne brošne z makových lupienkov. Pre seba, pre rodičov, pre súrodencov. Popri tom stihli aj základy maľovania, keď sa naučili, ako rôznorodo je možné krásne kvety makov stvárniť.
Za poskytnutie priestoru ďakujeme riaditeľovi CVČ Dúha, Ľubomírovi Kunášovi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Od začiatku roka sa vždy v jeden piatok v mesiaci vo Vihorlatskej knižnici stretávame s členmi a sympatizantmi združenia Csemadok pri kultúrne obohacujúcej prednáške. Keďže knižnica je aktuálne kvôli rekonštrukcii zatvorená, stretli sme sa v MsKS. Po privítaní predsedníčkou Csemadoku, Marikou Vargovičovou, nám následne 27.10.2023 Jozef Füry priblížil históriu maďarských operiet ako aj životné osudy ich autorov. Najznámejšie a najslávnejšie operety sme si v krátkych úryvkoch mali možnosť aj vypočuť.

Mestskému kultúrnemu stredisku ďakujeme za ústretovosť a poskytnutie výstavnej miestnosti.

Fotogaléria

Medziriadky sú celoročným literárnym projektom, ktorý sa skladá z literárnej súťaže, letnej školy literatúry a pravidelného autorského čítania v priebehu celého roka. Práve posledná spomínaná časť sa vo štvrtok 26. októbra 2023 uskutočnila aj v Humennom. Jedna z organizátoriek Medziriadkov, Humenčanka Júlia Oreská, v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou v Humennom, zabezpečila autorské čítania dvoch autorov. Študenti prvého ročníka gymnázia arm. gen. L. Svobodu si mali možnosť vypočuť texty Jakuba Speváka, ktorého debutová kniha Po funuse sa dostala do tohtoročnej desiatky ceny Anasoft litera a Mareka Jaroša, začínajúceho autora, ktorému je blízka najmä poézia. Vytvorený priestor poskytol možnosti autorského čítania i rozhovoru o tvorbe, písaní a kvalitnej slovenskej literatúre.

Fotogaléria

Niekoľko posledných rokov aj v Humennom s napätím očakávame, kto sa stane laureátom ceny Anasoft litera a kto si získa najväčšiu priazeň čitateľov. 26.10.2023 sme sa v útulnom priestore Kníhkupectva Na korze (kvôli rekonštrukcii knižnice) stretli s milovníkmi literatúry, aby sme si priblížili nielen ocenené knihy, ale celú aktuálnu desiatku. Špeciálnym hosťom bol Jakub Spevák, ktorého debut s názvom Po funuse sa tiež dostal do finále. V besede okrem iného prezradil, akú kapitolu vo svojom živote spomínanou knihou uzavrel a na čom pracuje aktuálne.
Cenu čitateľov získal Dušo Martinčok s knihou Niekto sa nájde, laureátkou sa stala Soňa Uríková so zbierkou poviedok Dôvod na radosť.
Súčasťou Literárneho večera bol kvíz, ktorého výherca si z ponuky pripravených knižných odmien vybral knihu ocenenú čitateľmi, Niekto sa nájde.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Štvrtý októbrový pondelok patrí školským knižniciam. V pondelok 23.10.2023 prijali dve knihovníčky z Vihorlatskej knižnice pozvanie na dve školy, kde rozprávali o knihách a čítaní.
Lucia Chauturová z oddelenia pre deti a mládež si spolu s ďalšími hosťami v priestoroch krásnej školskej knižnice v ZŠ Pugačevova užila zaujímavé aktivity v skupinkách s mladšími aj staršími Pugačevkármi, s ktorými zisťovali, aké sú detské sny, alebo čo je pre nich v živote dôležité. Svojimi názormi a pohľadmi na svet deti iba potvrdili, že každé z nich je výnimočná a jedinečná bytosť.
Bibliografka Zuzana Švecová si pre tri triedy prvákov SOŠ technickej pripravila ukážky pestrosti a rôznorodosti slovenského jazyka, ktoré je možné nájsť v knihách. Porovnávali knižný/literárny a bežný/hovorový jazyk, vypočuli si úryvky z kníh, samostatne pracovali na tvorbe nových slov, skúsili si jazykolamy a odhaľovali archaizmy. Motto aktuálneho ročníka znelo: „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.

                                              Fotogaléria