Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prečítané leto

Prečítané leto

Pozvánka pre deti

Tábor Helen Doron

Vo štvrtok 11. augusta 2022 navštívili knižnicu detičky, ktoré prázdninujú v tábore jazykovej školy Helen Doron English Humenné. Témou tábora bola Snehulienka a sedem trpaslíkov, preto sme im aj my v knižnici prispôsobili program. Deti si vypočuli popletenú rozprávku o Snehulienke, spoločne ju opravili a prerozprávali tak, ako ju poznajú. Potom sa snažili dokresliť Snehulienke stratené jabĺčko, čo nebolo vôbec jednoduché, keďže mali zakryté oči a nakoniec si spoločne čítali a vymaľovali maľovanky. Ďakujeme za návštevu.

Fotogaléria

 

Prečítané leto – O baterkách

V 6. týždni prečítaného leta sme si v stredu 10.8.2022 posvietili na všetky poslušné a neposlušné deti, a to aj s pomocou príbehu z knižky „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“. Naši malí účastníci však poslušne počúvali a príbeh ich rozosmial. Spoločne sme hľadali slová na jednotlivé písmená abecedy a deti so zavretými očami poležiačky spoznávali zvuky, na čom nám výborne poslúžili „knižky na baterky“. Svoju vlastnú knižočku, ktorú si čitatelia môžu prečítať len za pomoci špeciálnej baterky, si vyrobili aj oni sami.

Fotogaléria

Čítajko v auguste

Členovia klubu čitateľov Čítajko sa stretávajú aj počas prázdnin, atmosféra je však trochu iná ako obvykle. 9.augusta 2022 sa z čitateľov zmenili na ilustrátorov. Dostali k dispozícii 10 príbehov z rôznych obcí z regiónu Poloniny, ktoré sú skôr spomienkami a prípoviedkami viažucimi sa k jednotlivým obciam. Ich úlohou bolo vybrať si príbeh, dôkladne si ho prečítať, podiskutovať o ňom a následne ho ilustrovať. Výtvarnú časť stretnutia mala pod palcom výtvarníčka a pedagogička Jitka Fiľová, ktorej ďakujeme za spoluprácu. Vďaka nej vznikli v rukách detí unikátne obrázky, ktoré budú v septembri vystavené na oddelení pre deti a mládež.

Fotogaléria

Prečítané leto – O nočnej oblohe

Počas piateho týždňa prečítaného leta sa odrazu zotmelo a my sme sa ocitli pod nočnou oblohou. 3.augusta 2022 sme si spolu s deťmi prečítali knihu „Keď mi ocko ukázal vesmír“ a potom sme počúvali vzácneho hosťa. O vesmíre a hviezdach nám prišiel porozprávať naozajstný hvezdár – Peter Mikloš, poverený riadením Vihorlatskej hvezdárne. Deti sa na skvelej prezentácii dozvedeli, kam chodia hviezdy cez deň, akú farbu má slnko, či je zem guľatá ale aj to, čo znamená točiť sa okolo svojej osi. Aby sa nám hviezdy ľahšie pozorovali, v závere sme si vyrobili vlastné ďalekohľady.

                                               Fotogaléria

 

Jazykový tábor 2022

V pondelok 1. augusta nás navštívili deti, ktoré boli v dvojtýždňovom jazykovom tábore v CVČ Dúha v Humennom. Pripravili sme si pre nich rôzne aktivity, pri ktorých počúvali, rozprávali, rozmýšľali, kreslili a hýbali sa. Po zvládnutí hádaniek, prešmyčiek a skákania nám pred knižnicou vytvorili katalóg najlepších prázdninových zážitkov.

Fotogaléria

 

Tábor CVČ Dúha

V piatok 15. júla navštívili našu knižnicu mladí táborníci z CVČ Dúha. Aj s týmito detičkami sme ostali pri témach, ktoré si užili naši čitatelia v rámci Prečítaného leta. Čítali sme si príbeh Ako Fin zaplavil svet, pozerali najzaujímavejšie fontány, pred knižnicou deti svojimi maľbami vytvorili sídlisko a na záver si každý vyrobil vlastný panelák alebo domček. Ďakujeme za návštevu.

Fotogaléria

 

Športový tábor

Vo štvrtok 14.7.2022 zavítali do knižnice športovci. Konkrétne deti zo športového tábora zo ZŠ Laborecká. Tiež sme pre nich pripravili rôznorodé aktivity, počínajúc čítaním príbehu a vtiahnutím detí doň, hraním zábavnej hry a končiac vyrábaním vlastných panelákov. Aj športovci mali preto aspoň na chvíľu „Prečítané leto“.

Fotogaléria

Prečítané leto – O panelákoch

Druhou témou tohtoročného Prečítaného leta boli paneláky. V stredu 13.7.2022 si deti vypočuli príbeh Majina záhrada o dievčatku Maji, ktoré sa pokúsilo vniesť medzi paneláky trochu zelene a krásy. Deti  inšpirované knižkou namaľovali záhradu okolo našej knižnice, vlastne ju do záhrady „presadili“, a potom sadili aj naozaj – begónie a medovky. Každé dieťa si zasadilo minimálne jednu rastlinku a tú si odnieslo domov, aby skrášlilo aj panelák či ulicu, kde býva s celou rodinou. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme Technickým službám mesta Humenné.  

Ďalšia streda (20.7.) bude venovaná Tajným uličkám, začíname opäť o 10:00 hod.

Fotogaléria