Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Program podujatí

Pozvánka na podujatie

Pozvánka pre deti

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pod záštitou Predsedu PSK vyhlasujú 7. ročník čitateľskej súťaže: KNIHA ROKA PSK 2023.

Cieľ súťaže:
Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2023, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti.
Súťažné kategórie:
1) Beletria pre deti a mládež
2) Beletria pre dospelých
3) Náučná literatúra
4) Populárno-náučná literatúra
5) Ukrajinská a rusínska literatúra
Podmienky nominácie kníh do súťaže:
Do súťaže môžu byť nominované knihy v slovenskom, ukrajinskom a rusínskom jazyku, vydané od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, a to na základe údajov v tiráži knihy. Nominované tituly musia byť späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
Predkladatelia nominovaných kníh: čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice.
Všetci predkladatelia doručia najneskôr do 30. 4. 2024 dva nepoškodené výtlačky knihy do svojich regionálnych knižníc. Zároveň majú do uvedeného dátumu povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

 

                                                                 Elektronická prihláška

Projektová aktivita Viem, rozumiem, realizovaná v réžii Vihorlatskej knižnice v rámci projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, bola 19. apríla 2024 ukončená poslednými dvoma prednáškami. Julián Vrábel, lektor z Amnesty International Slovensko, viedol dva workshopy pre študentov a študentky Obchodnej akadémie a Gymnázia arm. gen. L. Svobodu. Téma bola v oboch prípadoch spoločná: ľudské práva v digitálnom svete. Úvod patril definícii ľudských práv a debate o tom, ktoré z nich mladí ľudia poznajú. Následne pracovali v skupinách s troma konkrétnymi prípadmi, ktoré sa porušovania ľudských práv týkali. Išlo o inštalovanie sledovacieho softvéru, o získavanie informácií spoločnosťami Meta a Google a o umiestnenie kamier vo verejnom priestore. Študenti museli veľa čítať a bolo dôležité, aby čítali s porozumením. Spoločne hľadali spôsoby riešenia v jednotlivých prípadoch a svoje postoje verejne formulovali. V oboch prípadoch bol workshop ukončený videom, ktoré sa zaoberá najkomplexnejším zákonom EÚ o umelej inteligencii.  

Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry Humenné 2024: Momentálne hranice, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sme v knižnici v rámci projektu Knihovanie privítali vedeckého publicistu, vyštudovaného geológa a paleontológa, Dušana Valenta. Pre žiakov humenských škôl si pripravil tri prednášky na rôzne témy. Ôsmaci zo ZŠ Dargovských hrdinov sa veľmi netradičným spôsobom zamýšľali nad kritickým myslením, pričom prednášajúci ich svojim prístupom dokázal vtiahnuť do spoločnej diskusie o témach ako plochá zem, konšpiračné teórie či dôležitosť špecializácie pri rôznych problémoch (opravou auta počnúc, virológiou končiac). Tretiaci z rovnakej školy pátrali po tom, ktoré vyhynuté zvery boli a ktoré neboli dinosaurami, a dozvedeli sa, ako je možné vedecky skúmať už nežijúce živočíchy. Pre siedmakov a ôsmakov zo ZŠ Hrnčiarska bola pripravená prednáška o vesmíre. Zaujali ich informácie o hviezdnom kanibalizme, prázdnote vesmíru, typoch galaxií či o ľade horúcejšom ako oheň.  

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

Scenáristka, dramaturgička ale najmä spisovateľka a laureátka ceny Anasoft litera 2023, Soňa Uriková, bola hostkou knižničnej besedy 17. apríla 2024. Previedla nás svojím literárnom svetom, dozvedeli sme sa, ako vznikali jej prvé texty, čo je pre ňu podstatné vypovedať, na čom pracuje aktuálne. Soňa Uriková je realistickou autorkou, vo svojich poviedkach vedome pracuje s reálnymi životnými situáciami, expresívnym jazykom, pomerne náročnými témami (alkoholizmus, neúplná rodina, ťažkosti rodičovstva a pod.) a často aj s náznakmi, preto očakáva vnímavého čitateľa. Autorka sa stretla aj so študentkami zo Strednej zdravotníckej školy, kde okrem vyššie spomínaných tém prišla na pretras aj jej práca pre jednu zo streamovacích služieb či vzťah k tzv. povinnej literatúre. Študentkám zároveň poskytla odporúčania na súčasné kvalitné slovenské knihy.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

 

V stredu 17. apríla 2024 prijala pozvanie do Vihorlatskej knižnice autorka kníh pre deti, Lenka Šingovská. Stretla sa so žiakmi zo ZŠ Koškovce, ktorým prezentovala svoju tvorbu. Je veľmi aktívna v ochrane životného prostredia, a to sa odráža aj v jej tvorbe. Píše o slovenských prírodných krásach, o železniciach, o vode, ale píše aj povesti o rôznych mestách a hradoch, v ktorých je vždy ukryté aspoň zrnko pravdy. Jej najnovšia kniha, Tajomstvo skalného sokola, získala v súťaži Najkrajšia kniha o Slovensku, organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, to najlepšie možné umiestnenie – 1. miesto. V stredu v knižnici predstavila zvedavým školákom aj ju.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

8.apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pre tejto príležitosti je v knižnici celý mesiac inštalovaná výstava rómskeho výtvarníka Jozefa Feča, ktorý sa pri tvorbe obrazov inšpiroval dielom rómskej spisovateľky Eleny Lackovej. V utorok 16. apríla 2024 sme s kultúrnym antropológom z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Alexandrom Mušinkom, zároveň pripravili besedu na tému Príbeh Rómov na Slovensku. Ako odborník, ktorý sa rómskej ale aj rusínskej menšine venuje desiatky rokov, dokáže vnímať celú problematiku na základe získaných znalostí a skúseností z iného pohľadu ako je bežný, väčšinový. Vedome pracuje s predsudkami, s nepravdami, so zamlčiavaním historických skutočností. Možno to najdôležitejšie, čo sme si z niekoľkohodinovej diskusie odniesli, je vedomie toho, že rómske komunity fungujú na základe vlastných funkčných pravidiel typických pre všetky sociálne nižšie vrstvy bez ohľadu na etnickú príslušnosť, a preto Rómovia nepotrebujú neadresnú pomoc, ale reálne možnosti, aby sa z nižšej triedy dostali na úroveň strednej triedy.

Náročný podvečer obohatili svojím vystúpením mladí ľudia z Komunitného centra mesta Humenné, ktorí si pod vedením Kláry Budiovej pripravili kultúrny program.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

V piatok 12. apríla 2024 navštívili našu knižnicu autorky knihy Aldo a Zeldo, Renáta Szabová a Mária Kurtyová. Renáta Szabová napísala pekný príbeh o priateľstve chlapčeka a jeho psíka, ktorí s pomocou mamičky zachránia včielku. Popri príbehovej časti sa deti dozvedia informácie o užitočnosti včiel, o ich živote a úlohe v spoločnosti. Pútavé ilustrácie vytvorila Mária Kurtyová, ktorá tak knižke vdýchla plnofarebný život. Na besede sa žiaci 1.A. 1.D a 2.A ZŠ Hrnčiarska dozvedeli, ako taká knižka vznikne, aká je spolupráca medzi spisovateľkou a ilustrátorkou, vyskúšali si prácu s grafickým tabletom, hľadali chyby v texte a spoločne sa pokúsili vytvoriť nový príbeh.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria