Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Vlado

Tento rok organizovala Linka detskej istoty 14. ročník celoslovenského podujatia „Čítajme si...“, ku ktorému sa opäť pridala aj naša knižnica. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania, motivovať ich k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Na celom Slovensku sa čítalo počas týždňa od 22. do 26. mája a v našej knižnici sme si spoločne čítali v utorok 23. mája. V tento deň nás navštívilo takmer 60 žiakov z humenských základných škôl – ZŠ J. Švermu a Dargovských hrdinov. Čitateľský maratón odštartovala riaditeľka knižnice Mária Daňová rozprávkou o Myši, ktorá chcela byť mačkou. A aby to naši návštevníci nemali také jednoduché, spestrili sme si čítanie knihami vo vychodňarčine (Vichodňarske rozpravočky od Jožka Jenča), aj v anglickom jazyku. Tí, ktorým nebolo  naše nárečie ani anglický jazyk veľmi po chuti, si vybrali básničky od Daniela Heviera a zahrali sa na recitátorov. Počas týždňa nás navštívili aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy, ktorí nám čítali z knihy v rómskom jazyku.
Pod záštitou Vihorlatskej knižnice v Humennom sa do tohtoročného čítania zapojili ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Podskalka a ZŠ Kudlovská. Počas celého týždňa sa spolu s knižnicou do čítania zapojilo 1355 detí, a tak sme prekonali náš minuloročný rekord.

Fotogaléria

Kategória: