Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pod záštitou Predsedu PSK vyhlasujú 7. ročník čitateľskej súťaže: KNIHA ROKA PSK 2023.

Cieľ súťaže:
Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2023, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti.
Súťažné kategórie:
1) Beletria pre deti a mládež
2) Beletria pre dospelých
3) Náučná literatúra
4) Populárno-náučná literatúra
5) Ukrajinská a rusínska literatúra
Podmienky nominácie kníh do súťaže:
Do súťaže môžu byť nominované knihy v slovenskom, ukrajinskom a rusínskom jazyku, vydané od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, a to na základe údajov v tiráži knihy. Nominované tituly musia byť späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
Predkladatelia nominovaných kníh: čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice.
Všetci predkladatelia doručia najneskôr do 30. 4. 2024 dva nepoškodené výtlačky knihy do svojich regionálnych knižníc. Zároveň majú do uvedeného dátumu povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

 

                                                                 Elektronická prihláška