Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Kvet Nguyen (1995, Nové Zámky), civilným menom Hoa Nguyen Thi, je slovensko-vietnamská umelkyňa. Aktuálne navštevuje doktorandský študijný program na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 2018 bola finalistkou SLOVAK PRESS PHOTO v kategórii pre študentov a mladých fotografov do 26 rokov. Autorkina výstava vo Vihorlatskej knižnici ako súčasť mikrofestivalu FOTOpotulky je jej prvou na východnom Slovensku. Ako povedal kurátor výstavy, Stanislav Piatrik, „Výstava Opätovať pohľad (...) je koncipovaná ako fúzia obrazu a textu. Divák, bez toho, aby musel jednotlivé knihy vyberať, sa môže zahĺbiť do príbehu fotografky Kvet Nquyen. Tieto impulzy sú sprostredkované cez záložky vychádzajúce z policového systému pomedzi jednotlivé knihy.“ Súčasťou otvorenia výstavy bola vo štvrtok 28.9.2023 popoludňajšia prednáška pre študentov v podaní Stanislava Piatrika a Márie Piatrikovej, na ktorú prijali pozvanie študenti SOŠ Polytechnickej.

Festival/ výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
S finančnou podporou mesta Humenné.

Fotogaléria