Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Čo dedina, to iný kroj. Občas sa líšia typom výšivky, občas zvolenou farebnosťou. Ľudové kroje patria ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska a práve rôznorodosť krojov v regióne Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne možné obdivovať vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. V stredu 6. 9. 2023 sa uskutočnila vernisáž výstavy Čaro krojovaných bábik. Autorkou výstavy je Únia žien Slovenska, pod patronátom ktorej začali šiť miniatúry krojov ženy už v roku 1996. Odvtedy prešli údržbou a rekonštrukciou, niektoré krojované bábiky sa stali súčasťou darov pre významné zahraničné návštevy na Slovensku. Vďaka spolupráci knižnice a Okresnej organizácie ÚŽS v Humennom môžu návštevníci a návštevníčky vidieť bábiky v krojoch vyvolávajúce nostalgiu vo Vihorlatskej knižnici v Humennom v oddelení beletrie do konca mesiaca september. Živým folklórom obohatil vernisáž výstavy spevom i tancom FS Čemerica zo SZUŠ Múza.

Fotogaléria