Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 

V poslednú prázdninovú stredu (30.8.2023) sme si podujatie v rámci Prečítaného leta užili s našimi pravidelnými, ale aj s novými detskými návštevníkmi. Tohtoročnú sériu podujatí uzatvorila téma O koreňoch. Prečítali sme si jeden z veselých príbehov zo známej knihy Dušana Dušeka – Pištáčik a porozprávali sme sa o tom, že nielen stromy, ale aj ľudia majú korene. Zahrali sme sa na stromy a tvorivú chvíľku sme si spestrili vytváraním vlastného rodokmeňa. Spoločne sme vytvorili aj strom vďaky, na ktorom deti nechali krásne odkazy.
Za celoprázdninovú spoluprácu a pomoc ďakujeme študentkám literárno-dramatického odboru SZUŠ Múza: Nine, Laure a Beáte!

Fotogaléria