Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V rámci projektu Svoj príbeh rozpráva 5 prijal v piatok 2. 6. 2023 naše pozvanie na besedu rodený Humenčan, divadelný vedec, dramaturg a pedagóg prof. Július Gajdoš. V svojom rozprávaní sa dotkol detstva v Humennom, v ktorom bola láskavosť a priateľstvo blízkych ovplyvnená normalizačnou dobou, čo sa odrazilo aj v jeho beletristickej tvorbe. Besede dominovalo rozprávanie o jeho najnovšej knihe Požehnaný medzi ženami, ktorá je inšpirovaná životom Dominika Tatarku. Dominik Tatarka bol priateľom Júliusa Gajdoša, mnohé z príbehov v knihe vznikli na základe skutočných zážitkov. Vynikajúcu čítačku doplnil autor hrou na fujare, čo umocnilo zážitok z prečítaného.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                            Fotogaléria