Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Komiks je v súčasnosti plne rešpektovaným literárnym žánrom, ktorý často spracúva aj náročné a citlivé témy. O histórii komiksu, jeho druhoch ale aj najznámejších komiksových hrdinoch bola 25.5.2023 pripravená prednáška pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Po prednáške nasledoval kvíz a tiež pokus o dotvorenie pripraveného komiksového stripu, kde sa prejavili humorné schopnosti prítomých žiakov.

Fotogaléria