Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V roku 2022 sme s podporou PSK pripravili v spolupráci so študentmi Gymnázia arm. gen. L. Svobodu projekt, ktorý sa zameral na vybrané humenské osobnosti. Úlohou študentov bolo vytipovať si konkrétne osobnosti, osloviť ich alebo si zistiť informácie o nich, spracovať to do vizuálne zaujímavej podoby, pripraviť a zahrať k tomu divadelnú scénku a tiež vytvoriť súvisiaci tematický kvíz, do ktorého sa účastníci zapojili prostredníctvom mobilných telefónov. V minulom roku výsledok svojho úsilia prezentovali postupne pre rovesníkov z rôznych stredných škôl v Humennom, v stredu 15. marca 2023 ho mala možnosť vidieť verejnosť. Najlepších riešiteľov kvízu potešili knižné odmeny. Medzi návštevníkmi podujatia boli aj ukrajinské rodiny, ktoré sa aj takýmto spôsobom snažia čo najlepšie spoznať mesto, v ktorom žijú.

Fotogaléria