Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Týždeň slovenských knižníc 2023 sa v našom kraji prelínal s jarnými prázdninami, pre prázdninujúce deti sme si preto každý deň od utorka do piatka pripravili zaujímavé aktivity pod spoločným názvom: Jarné prázdniny so slovenskými spisovateľmi a spisovateľkami.
Deti sa mohli symbolicky stretnúť so štyrmi známymi literárnymi menami (7.3. Pavol Dobšinský,
8.3. Gabriela Futová, 9.3. Krista Bendová, 10.3. Daniel Hevier), pričom stretnutia mali ustálenú formu. Prostredníctvom krátkej prezentácie sme návštevníkom predstavili život a dielo vybraného autora/autorky, prečítali sme si úryvok z knihy a spoločné objavovanie bolo ukončené tvorivou dielňou, ktorá mala každý deň iný charakter. Ďakujeme všetkým úžasným návštevníkom, ktorí s nami strávili svoje voľné dni.

Fotogaléria