Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenského podujatia, ktoré organizujú Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc – Je nás počuť. Na celom Slovensku boli v stredu 8.3.2023 od 15:30 otvorené okná knižníc dokorán. Zneli v nich úryvky z textov venujúcich sa konšpiračným teóriám a hoaxom. Vo Vihorlatskej knižnici sa pri čítaní striedali riaditeľka Mária Daňová, knihovníčka z oddelenia pre deti a mládež Lucia Chauturová a bibliografka Zuzana Švecová. Počúvajúci, stojaci či okoloidúci si mohli vypočuť texty hovoriace o základných pojmoch konšpirácia, fáma, hoax, o tom, či je zem dutá, kto sú ilumináti, či ako účinkuje koloidné striebro. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Fotogaléria