Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 

Vo štvrtok 26. januára 2023 sa v knižnici uskutočnila prednáška spojená s besedou o činnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Viliam Bartuš prítomným porozprával najmä o tom, prečo je v prírode dôležité nerobiť nič. Ideálne na 10 % plochy územia, ktoré by mali byť úplne bezzásahové. Na fotografiách zachytávajúcich obnovu lesa po kalamite v priebehu cca 20 rokov sme videli, ako sa les dokáže krásne zregenerovať aj sám. V novej európskej stratégii biodiverzity 2030 sa Slovensko spolu s ďalšími členskými štátmi Európskej únie dokonca zaviazalo zabezpečiť podiel chránených území na 30 % výmery súše, z toho tretinu – 10 % – majú tvoriť chránené územia s prísnou ochranou. U nás sme momentálne na rozsahu 1,6 %. Súčasťou debaty bol aj aktuálny návrh zonácie NP Poloniny.

Fotogaléria