Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Podujatia pre verejnosť ukončilo vo Vihorlatskej knižnici v roku 2022 Hudobno-poetické vianočné pásmo, ktoré sa uskutočnilo s podporou primátora mesta Humenné, Miloša Merička. Cieľom spoločného stretnutia bolo prostredníctvom veršov a hudby priniesť návštevníkom krásu a dať im možnosť pookriať na duši. Vďaka prednesom Katky Matuškovičovej, Janky Babjarčíkovej a Sašky Harvanovej, členiek Humenského ochotníckeho divadla, sme sa dostali do poézie vnímavým počúvaním. Speváčka Nicky Mack a gitarista Marek Belančat nás v hudobných blokoch pohladili vianočnými piesňami. Primátor mesta, Miloš Meričko, ako dlhoročný čitateľ a návštevník knižnice ocenil jej postupnú premenu namoderné centrum kultúry a vzdelanosti, ktoré vedie ľudí, zvlášť mládež, k láske ku knihám a kultúre“. V záverečnom slove riaditeľka knižnice, Mária Daňová, poďakovala nielen všetkým účastníkom Hudobno-poetického vianočného pásma, ale najmä návštevníkom podujatí, ktorí svojou prítomnosťou dokazujú ich zmysel.

                                                           Ďakujeme.

                                                          Fotogaléria