Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom združuje pacientov a pacientky s onkologickým ochorením, poskytuje im zázemie a podporu pri boji s ťažkou chorobou. Pacienti sa delia o svoje skúsenosti, absolvujú vzdelávacie stretnutia i rekondičné pobyty. Spoločnosť vznikla v roku 2000 a v tomto roku uzrela svetlo sveta publikácia, ktorá mapuje jej činnosť a rozvoj. Vo štvrtok 24. novembra 2022 bola brožúrka slávnostne uvedená do života. Za účasti pozvaných hostí JUDr. Jána Kavuliča a MUDr. Jána Gajdoša ako zakladajúcich členov, MUDr. Anny Sotákovej (očnej lekárky a poslankyne MsZ) Anny Capovej (krajskej predsedníčky ÚŽS), Anny Šimkuličovej (autorky publikácie) a Danky Salanciovej (prezidentky spoločnosti) bola posypaná kvetmi narcisov, ktoré sú symbolom onkologického ochorenia. Bude sprevádzať členov SKO, ktorí v nej nájdu zachytené spoločne strávené chvíle, spomienky i dôležité míľniky. Lebo ako povedal Ján Gajdoš „zmysel života je v blízkosti toho druhého“.
Atmosféru podujatia obohatila hudobníčka a pedagogička zo SZUŠ Múza, Vera Karas.

Fotogaléria