Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vihorlatská knižnica v Humennom pripravila pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné a v rámci celoeurópskeho projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva podujatie s názvom Knižnica o 100 rokov. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl k rozmýšľaniu o tom, ako asi môže vyzerať knižnica v roku 2122. Všetci aktívni účastníci sa v stredu 7.9.2022 zoznámili aj s takými priestormi knižnice, kam sa bežne nedostanú. Boli napr. nielen na poschodí v odborných oddeleniach, ale pozreli si aj študovne, internetovú miestnosť, chodby či sklad. Na základe videného tvorivo pracovali na pripravených veľkoplošných pôdorysoch prízemia i poschodia. Našťastie, knihy podľa nich budú v knižnici aj o 100 rokov, pribudne však oddychová miestnosť, farebné schody, herné miestnosti, kaviareň, bazény a ihriská v blízkosti knižnice. Futurologický koncept knižnice zrealizovalo postupne v priebehu dňa 90 žiakov z 5 tried základných škôl v meste. Ďakujeme za inšpirácie!

Fotogaléria