Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V piatok 9. septembra 2022 malo slávnostné mestské zastupiteľstvo v Humennom pri príležitosti 705. výročia prvej písomnej zmienky o meste pre našu knižnicu špeciálny význam. Primátor mesta, Miloš Meričko, sa rozhodol udeliť Vihorlatskej knižnici v Humennom Cenu primátora mesta za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania. Ocenenie si z rúk primátora prezvala riaditeľka knižnice, Mária Daňová.  Táto cena je pre nás skutočným ocenením – našej práce a našich snáh posunúť sa ďalej, byť miestom, ktoré je otvorené, prístupné a ktoré ponúka možnosti na kultúrne a vzdelávacie aktivity. Je tiež motiváciou pracovať na sebe naďalej a stať sa knižnicou budúcnosti.

Ďakujeme!

                                            Fotogaléria