Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Tábor Helen Doron

Vo štvrtok 11. augusta 2022 navštívili knižnicu detičky, ktoré prázdninujú v tábore jazykovej školy Helen Doron English Humenné. Témou tábora bola Snehulienka a sedem trpaslíkov, preto sme im aj my v knižnici prispôsobili program. Deti si vypočuli popletenú rozprávku o Snehulienke, spoločne ju opravili a prerozprávali tak, ako ju poznajú. Potom sa snažili dokresliť Snehulienke stratené jabĺčko, čo nebolo vôbec jednoduché, keďže mali zakryté oči a nakoniec si spoločne čítali a vymaľovali maľovanky. Ďakujeme za návštevu.

Fotogaléria