Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prečítané leto – O nočnej oblohe

Počas piateho týždňa prečítaného leta sa odrazu zotmelo a my sme sa ocitli pod nočnou oblohou. 3.augusta 2022 sme si spolu s deťmi prečítali knihu „Keď mi ocko ukázal vesmír“ a potom sme počúvali vzácneho hosťa. O vesmíre a hviezdach nám prišiel porozprávať naozajstný hvezdár – Peter Mikloš, poverený riadením Vihorlatskej hvezdárne. Deti sa na skvelej prezentácii dozvedeli, kam chodia hviezdy cez deň, akú farbu má slnko, či je zem guľatá ale aj to, čo znamená točiť sa okolo svojej osi. Aby sa nám hviezdy ľahšie pozorovali, v závere sme si vyrobili vlastné ďalekohľady.

                                               Fotogaléria