Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Prečítané leto – O panelákoch

Druhou témou tohtoročného Prečítaného leta boli paneláky. V stredu 13.7.2022 si deti vypočuli príbeh Majina záhrada o dievčatku Maji, ktoré sa pokúsilo vniesť medzi paneláky trochu zelene a krásy. Deti  inšpirované knižkou namaľovali záhradu okolo našej knižnice, vlastne ju do záhrady „presadili“, a potom sadili aj naozaj – begónie a medovky. Každé dieťa si zasadilo minimálne jednu rastlinku a tú si odnieslo domov, aby skrášlilo aj panelák či ulicu, kde býva s celou rodinou. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme Technickým službám mesta Humenné.  

Ďalšia streda (20.7.) bude venovaná Tajným uličkám, začíname opäť o 10:00 hod.

Fotogaléria