Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Aj v tomto roku sa Vihorlatská knižnica zapojila do celoslovenského projektu  Prečítané leto. Každý pondelok bude pripravená vždy nová výstavka tematických kníh a každú stredu sa stretneme s deťmi pri čítaných a hravých aktivitách.

Prvý týždeň  sa niesol v znamení vody, téma sa volala O fontánach. Spoločne s deťmi sme si v stredu 6.7.2022 prečítali knihu „Ako Fin zaplavil svet“, následne sme si pozreli pripravenú prezentáciu o najzaujímavejších svetových fontánach a spoločnými silami sme sa pokúsili napodobniť zvuk vody. Pomôckami boli rôzne fľaštičky a nádobky ako aj bežné suroviny z domácnosti. V závere podujatia vytvorili zapojené deti priamo pred knižnicou jednu spoločnú fontánu, ktorú nazvali Vihorlatská fontána pokazeného potrubia.

Pre každé dieťa, ktoré sa u nás do Prečítaného leta zapojí je pripravená brožúrka, ktorá má názov Abeceda prečítaného leta. Stretneme sa opäť v ďalšiu stredu, 12. júla 2022 pri téme O panelákoch.

Fotogaléria.