Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vo štvrtok 26. mája 2022 sa v osade Podskalka uskutočnila nevídaná vec. Deti, ktoré pravidelne navštevujú knižné stretnutia v Komunitnom centre organizované v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou, čítali v krásne májové popoludnie na rôznych miestach v osade. Spoločný čitateľský maratón odštartovala pred Komunitným centrom Alena Andrašiková, odborná pracovníčka – garant KC. Pri zvonici začala s čítaním pracovníčka knižnice, Zuzana Švecová a v jednej z uličiek osady pracovníčka Komunitného centra, Zlatica Kudráčová. Na všetkých troch miestach však boli do čítania aktívne zapojené najmä miestne deti. Spoločne sa čítalo z kníh Šlabikár včielky Maji (J. Pavlovič) a Zberný dvor (B. Jobus). Do maratónu sa zapojilo 24 detí, ktorých v závere čakala sladká odmena. 

Viac foto tu...