Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

100 ročnica Ladislava Grosmana

Rok 2021 by mohol byť rokom Ladislava Grosmana...
Koncom januára sme si pripomenuli 40 rokov od jeho smrti, vo štvrtok 4.2.2021 uplynulo 100 rokov od jeho narodenia.
V spolupráci s Kníhkupectvom na Korze v Humennom a platformou Literárne večery v Humennom sme pripravili video zložené z výpovedí zaujímavých osobností, ktoré nám prezradili, či a čo od neho čítali, čím je podľa nich Ladislav Grosman svetový, prípadne aj to, čo pre nich znamenal.
Vyjadrili sa novinári, vedci aj umelci a mimoriadne nás teší, že sa nám podarilo získať nahrávku od Grosmanovej netere, pani Anny Shved z Izraela a jeho syna, pána Jiřího Grosmana z Kanady.

Video si môžete pozrieť tu...