Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Medaila M. R. Štefánika

Vihorlatská knižnica v Humennom v spolupráci s Asociáciou priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočkou Humenné a ZŠ Dargovských hrdinov pripravila podujatie venované spomienke na Milana Rastislava Štefánika. Žiaci základnej školy čítali literárne práce venované Štefánikovi, ktoré boli výnimočné v tom, že sa oni sami na chvíľu stali Milanom a v jeho koži písali listy ľuďom z jeho reálneho života. Zazneli tiež dva úryvky z publikácií Miznúci svet spomínajúce na búranie Štefánikovej sochy v našom meste.

Zlatým klincom podujatia bola prezentácia medaily venovanej M. R. Štefánikovi, ktorú dala vyrobiť Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Humenné. Ide o limitovanú sériu 30 kusov patinovaných strieborných a 70 kusov patinovaných medených medailí. Autorom návrhu je Branislav Ronai. Stretnutie ukončila baloniáda v réžii Asociácie priateľov Francúzska, ktorej členovia vypustili do neba balóny s odkazmi a myšlienkami Milana Rastislava Štefánika.

Viac foto tu...