Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Vlado

 

V roku 1823 sa v Košiciach narodil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Andrássy – Guyla (Július) ako syn Karola Andrássyho a Etelky Szapáryovej. Bol mimoriadne nadaný a šikovný už ako dieťa, ako mladý muž aktívne vstúpil do politiky. Už vo veku 25 rokov sa stal hlavným županom Zemplína. Zúčastnil sa protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849, za čo bol odsúdený na smrť obesením. Poprava sa aj uskutočnila, ale v jeho neprítomnosti, preto mu prischlo pomenovanie „krásny obesenec“. Po amnestii sa o niekoľko rokov neskôr stal predsedom dualistickej vlády Rakúsko-Uhorska a zo svojej pozície sa zaslúžil o oddelenie verejnej správy a súdnictva či povinnú školskú dochádzku. To i mnoho iného zaznelo na stretnutí členov a sympatizantov združenia Csemadok 26. 5. 2023 vo Vihorlatskej knižnici. Posledné stretnutie pred prázdninami s opäť zaujímavou témou sa uskutoční v piatok 30. júna.

Fotogaléria