Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Vlado

NAJČÍTANEJŠIE E-KNIHY 2021

V našom fonde sa nachádza viac ako 10 000 elektronických kníh, ktoré si naši čitatelia s platným preukazom a po stiahnutí príslušnej aplikácie môžu požičiavať zadarmo. 
V roku 2021 ste si u nás vypožičali 374 e-kníh. 10 kníh, ktoré si naši čitatelia stiahli najčastejšie, vidíte na priloženom obrázku.