Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Už 12 rokov sa slovenské knižnice i školy zapájajú do jedinečného projektu Linky detskej istoty – Čítajme si. Ide o 6 hodinový čitateľský maratón určený deťom základných škôl. Vo štvrtok 30.mája sa v čase medzi 9:00 a 15:00 čítalo aj vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Maratón otvorila riaditeľka knižnice, Ing. Mária Daňová, ktorá prečítala stránku z knihy „Hups, Rups a Šups“ od Gabriely Futovej a Kataríny Škorupovej.

Počas prvej hodiny podujatia si v priestoroch knižnice čítalo v siedmych skupinkách 123 detí. Podmienkou započítania dieťaťa do celkového počtu čítajúcich bolo prečítanie jednej strany z vybranej knihy. Pod gesciou našej knižnice boli do projektu zapojené:  ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovská a ZŠ SNP 1. V priebehu dňa sa do maratónu „Čítajme si 2019“ zapojilo celkovo 708 detí. Cieľom je poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

Viac foto tu...